Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: komputery

 

komputery 547 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.461.2019.1.EW
     ∟Zastosowanie stawki 0% do dostawy podłogi interaktywnej.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.456.2019.2.PP
     ∟W zakresie ulgi rehabilitacyjnej

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-425/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2019.1.RR
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku do dostawy urządzenia interaktywnego do placówek oświatowych.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.333.2019.1.AKR
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku do dostawy produktu do placówek oświatowych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2019.4.BKD
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, W przypadku gdy Spółka nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, to czy jest zobowiązana do wykazania kwoty wypłaconego wynagrodzenia za prawo do używania oprogramowania komputerowego SAP w informacjach przekazywanych podatnikowi i składanych do urzędu skarbowego na formularzach IFT-2R jako kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.164.2019.2.KF
     ∟- skutki podatkowe udostępnienia Zarządzającym w celu realizacji powierzonych im funkcji zasobów Spółki, - skutki podatkowe finansowania Zarządzającym przez Spółkę kosztów szkoleń zbiorowych związanych wyłącznie z przedmiotem działalności Spółki oraz kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, a także związanych z nimi kosztów podróży służbowych Zarządzających, - skutki podatkowe refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń Zarządzających, - skutki podatkowe sfinansowana przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O .

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.208.2019.2.MC
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego oraz wystawienia faktury korygującej.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.296.2019.1.RG
     ∟zastosowanie 0% stawki podatku VAT do dostawy podłóg interaktywnych dla placówek oświatowych

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.182.2019.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup komputerów, serwera oraz platformy e-learningowej.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.174.2019.1.AK
     ∟Możliwość opodatkowania sprzedaży używanych towarów zakupionych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, w ramach procedury VAT marża.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.143.2019.2.MM
     ∟Wydatek, jaki poniesie Wnioskodawca na zakup komputera stacjonarnego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do ćwiczenia mowy (Multimedialny Pakiet Logopedyczny) i z klawiaturą Clevy Contrast (zaprojektowaną da osób niepełnosprawnych), który to sprzęt zostanie przeznaczony tylko dla potrzeb niepełnosprawnego syna stanowi wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osoby niepełnosprawnej, mieszczący się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.208.2019.1.DM
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku do dostawy podłóg interaktywnych na rzecz placówek oświatowych.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.154.2019.3.IP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poniesionymi w ramach oraz po realizacji projektu.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.138.2019.1.WN
     ∟stawka podatku VAT do dostawy stacjonarnych zestawów komputerowych (zawierających jednostkę centralną, klawiaturę, mysz, monitor, system operacyjny) dla placówki oświatowej

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.84.2019.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej – zakup komputera.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.126.2019.1.AG
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku w związku z realizacją projektu związanego z e-usługami.

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.29.2019.1.KS
     ∟Zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia przy sprzedaży urządzeń o nazwie „Tablety graficzne”.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.623.2018.1.IF
     ∟Uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.6.2019.1.MM
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.541.2018.1.MR
     ∟Obowiązek poboru podatku u źródła.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.727.2018.2.JN
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego; stawka podatku VAT dla dostawy drukarek ze skanerem i drukarek laserowych ze skanerem i kopiarką oraz serwera stelażowego z kontrolerem pamięci oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy komputerów przenośnych (laptopów).

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.774.2018.2.AK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.503.2018.2.AKR
     ∟Zastosowania 0% stawki podatku do dostawy Interaktywnej Podłogi do placówek oświatowych.

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-234/15/18-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru podatkiem u źródła od należności wypłacanych niemieckiej spółce komandytowej.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.510.2018.1.IF
     ∟Uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.490.2018.2.IF
     ∟Uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług informatycznych związanych z pomocą techniczną w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 – mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2018.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.489.2018.2.IF
     ∟Uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-544/15/18-S/AP
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.723.2018.1.RS
     ∟Laptopy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne, notebooki wraz z oprogramowaniem i projektory, dywan interaktywny nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, ich planowana dostawa na rzecz Gminy nie będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, lecz – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – stawką podatku 23%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj