Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kodeks handlowy

 

kodeks handlowy 2 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4518.6.2017.1.AZ
     ∟Należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT–8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanego, uzyskanych przed dniem podziału. Konsekwentnie, te przychody i odpowiadające im koszty uzyskania przychodów, które powstały w dniu wydzielenia i po tej dacie powinny być wyłączone przez Wnioskodawcę z jej rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podziału. Przychody te i koszty powinny zostać rozpoznane odpowiednio przez SPV (Spółkę Przejmującą).

2008.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1356/08-2/GD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - Spółce Komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio przekształconej Spółce z o.o.?

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj