Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kasa

 

kasa 290 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.498.2019.2.JK
     ∟Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.502.2019.1.JK
     ∟Rezygnacja ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD
     ∟prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących online

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.408.2019.2.MŁ
     ∟Obowiązek stosowania kasy on-line.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.407.2019.2.AKR
     ∟Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.540.2019.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia, czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu oraz obowiązku wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.384.2019.1.ISK
     ∟Obowiązek ewidencjonowania od 1 stycznia 2023 r. za pomocą kas rejestrujących on-line obrotu osiągniętego w sklepach stacjonarnych niebędących placówkami gastronomicznymi świadczącymi usługi związane z wyżywieniem.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.317.2019.2.KP
     ∟prawa do zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz czynności jakie należy dopełnić w celu zgłoszenia ww. czynności

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.207.2019.1.ISK
     ∟Momentu odliczenia od podatku należnego ulgi na zakup kas rejestrujących online oraz moment, od którego należy liczyć 6-miesięczny termin, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.330.2019.2.JK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług najmu oraz mediów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.165.2019.2.JK
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.86.2019.3.ISK
     ∟prawo do zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz czynności jakie należy dopełnić w celu zgłoszenia ww. czynności

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.97.2019.2.MŁ
     ∟Możliwości użytkowania kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy po ich ponownej fiskalizacji.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.824.2018.3.AR
     ∟w zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT opłat za pobyt, udostępnianie mediów, przygotowanie posiłków, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, odpłatność mieszkańców mieszkań chronionych za posiłki serwowane przez DPS, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT czynności wykonywanych przez DPS, w szczególności, opłat za pobyt, udostępnianie mediów, przygotowanie posiłków, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, odpłatność mieszkańców mieszkań chronionych za posiłki serwowane przez DPS oraz obowiązku ewidencjonowania wpłat gotówkowych za: pobyt w DPS, leki, czynsz, posiłki, zabiegi rehabilitacyjne, odpłatność mieszkańców mieszkań chronionych za posiłki serwowane przez DPS – za pomocą kas rejestrujących przez Dom Pomocy Społecznej

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.68.2019.2.ISK
     ∟Ewidencjonowanie sprzedaży agencyjnej prowadzonej przez Agenta przy użyciu jego kasy rejestrującej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.841.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku usług prowadzenia punktów kasowych.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.720.2018.2.MN
     ∟w zakresie prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.355.2018.2.AP
     ∟Wyłączenie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej przez Dom Pomocy Społecznej.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.323.2018.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów z Unii Europejskiej; zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów pochodzących spoza Unii Europejskiej; dokumentowania sprzedaży wysyłkowej na rzecz klientów krajowych i klientów spoza Unii Europejskiej, którzy nie żądają faktury oraz klientów z Unii Europejskiej; dokumentowania zwrotu towarów.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.356.2018.1.JK
     ∟Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR
     ∟obowiązek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu oraz korekty ewidencji VAT uwzględniającej wystawioną do paragonu fakturę

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.206.2018.2.AG
     ∟Uznanie przesłanej faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.172.2018.2.ISK
     ∟Urządzenie do ewidencjonowania sprzedaży okazjonalnego przewozu osób.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.85.2018.1.AKR
     ∟Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z wykonaniem usługi strzyżenia psów.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.55.2018.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług szkoleniowych oraz w zakresie opieki medycznej.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.56.2018.1.ISK
     ∟w zakresie sposobu ewidencjonowania na kasie fiskalnej usług wymiany walut

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.570.2017.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży biletów parkingowych.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.565.2017.2.AP
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowej na zakup kasy rejestrującej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.784.2017.1.SR
     ∟brak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.510.2017.1.AP
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do 41690 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj