Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kable

 

kable 13 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.326.2017.1.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego kosztów jego modernizacji, w tym kosztów demontażu rur osłonowych, jako nakładów inwestycyjnych na ulepszenie środka trwałego

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.209.2017.1.MC
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów związanych z usunięciem kolizji kablowej.

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1156/14-2/IG
     ∟Czy wyżej wymienione usługi podlegają pod treść z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym obowiązek podatkowy powstaje po stronie usługobiorcy będącego płatnikiem VAT w X i VAT-UE oraz mającego stałe miejsce prowadzenia działalności w X a nie pod art. 28e wymieniony w art. 28b ust. 1 jako zastrzeżenie.

2012.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-249/12-7/ŁM
     ∟Czy Wspólnota Mieszkaniowa od sprzedaży złomu z likwidacji zużytego kabla elektrycznego powinna odprowadzić podatek dochodowy?

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-306/12-2/KC
     ∟w zakresie miejsca świadczenia usług montażu urządzeń i okablowania stadionów na EURO 2012.

2011.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-464/11/PH
     ∟w zakresie opodatkowania udostępnienia nieruchomości dla potrzeb łączności za wynagrodzeniem

2009.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-715/09-2/KG
     ∟zgodę na korzystanie z nieruchomości i otrzymane w zamian odszkodowanie należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według 22% stawki podatku VAT

2009.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-547/09-2/DS
     ∟Czy wartość nieodpłatnie przekazanego przyłącza stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie przekazania?

2009.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-377/09-2/EŻ
     ∟Dochód uzyskiwany przez Wspólnotę Mieszkaniową w postaci opłat z tytułu udostępnienia telefonii cyfrowej możliwości przeprowadzenia kabla energetycznego przez budynek Wspólnoty i podłączenie go do stacji Trafo, znajdującej się w nieruchomości wspólnej - wykorzystywanej przez dzierżawcę w celu prowadzenia działalności gospodarczej – nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ nie jest dochodem z podstawowej działalności Wspólnoty, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nieistotne w przedmiotowej sprawie było by również to, czy otrzymane w ten sposób dochody zostałyby przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, bowiem nie został spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia.

2008.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-590/08-2/DS
     ∟Czy nakłady poniesione przez Spółkę na wykonanie infrastruktury technicznej, którą Spółka jest zobowiązana przekazać nieodpłatnie zakładowi energetycznemu są kosztami uzyskania przychodów Spółki? A jeśli tak, to w jakim momencie należy te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2007.02.12 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-179/06/AB
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki poniesione na przyłącza energetyczne może ona rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia oraz czy prawidłowe jest zaliczenie sieci energetycznej do środków trwałych i dokonywanie jej amortyzacji według stawki 4,5 %.

2006.03.02 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-370-74/06/AW
     ∟Czy na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkowa budynków, stanowiących przedmiot inwestycji powinna być powiększona o koszt wytworzenia infrastruktury powiązanej z tym budynkiem? W ramach inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę Spółka zobowiązana jest ponosić koszty wybudowania szeroko rozumianej infrastruktury technicznej.

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-6-1/GC/04/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi. Postanowienie

1

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj