Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: hipoteka zwykła

 

hipoteka zwykła 8 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-371/11/MZ
     ∟Czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zawartej w 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki oraz czy należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek od zabezpieczenia tej pożyczki hipoteką zwykłą i kaucyjną?

2010.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-182/10/MZ
     ∟Czy ustanowienie hipoteki zwykłej w związku z udzieleniem przez bank kredytu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli tak, to według jakiej stawki?

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-102/10-2/AJ
     ∟1. Czy Zainteresowany postąpił właściwie opłacając PCC podwójnie z tytułu zabezpieczenia kredytu hipoteką zwykłą na każdej z nieruchomości osobno po 10.900 zł i podobnie z tytułu zabezpieczenia odsetek i innych zobowiązań kredytowych hipoteką kaucyjną na dwóch różnych nieruchomościach odrębnie po 19 zł na każdej?2. Czy deklaracje i opłaty PCC Wnioskodawca skierował do właściwego urzędu skarbowego, tj. do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika – kredytobiorcy?

2009.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-408/08-4/MZ
     ∟Przedstawione we wskazanym przez Wnioskodawcę przypadku, zabezpieczenie długu o określonej, znanej wartości (100 jednostek pieniężnych) dwiema hipotekami zwykłymi, ustanawianymi na dwóch nieruchomościach, w wysokości 100 j.p. każda, oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej z ww. czynności ustanowienia hipoteki, a podstawę opodatkowania w każdym z tych przypadków stanowi 100 j.p.Natomiast przedmiotem hipoteki kaucyjnej mogą być wierzytelności z umowy o kredyt, w tym odnawialny. Stawka podatku na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej wynosi 19 zł, natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2009.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1718/08-2/JB
     ∟Bank nie wskazał, kiedy dokonał ewidencyjnego odpisu nieściągalnych wierzytelności w prowadzonych księgach rachunkowych. Przyjmując że miało/ma to miejsce w roku 2008 lub 2009, to w tym roku Bank ma prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wierzytelności z tytułu nieściągalnego kredytu. Jeżeli jednak nastąpiło to w latach wcześniejszych, np.2005,2006,2007, to wówczas Bank powinien ująć wierzytelność nieściągalną w kosztach podatkowych roku podatkowego, w którym obciążył swe koszty bilansowe odpisem z tego tytułu (dokonał odpisu w księgach rachunkowych).

2007.05.17 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-29/07
     ∟1. W jaki sposób należy obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej?2. Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką?Tożsamy z 135198, 151731

2007.02.26 - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie - IB/415-60d/06
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszklanego można pomniejszyć o koszt wniesionej opłaty sądowej ? Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że uzupełnione w dniu 20.02.2007r. stanowisko Pani dotyczące wniosku z dnia 21.12.2006r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.12.2006r., uzupełnionym w dniu 20.02.2007r. o własne stanowisko w sprawie zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dokumentów wynika, że na podstawie ...

2006.09.11 - Pomorski Urząd Skarbowy - DM/434-014/06/KA
     ∟Czy stawka podatku PCC od ustanowienia hipoteki zwykłej powinna wynosić 19 zł? Postanowienie

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj