Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: buy-back

 

buy-back 6 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.178.2018.1.PM
     ∟Czy zwrotne przeniesienie wierzytelności przez Inwestora na Wnioskodawcę (buy-back) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2012.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-646/11/DK
     ∟Zakres podatkowego rozliczenia transakcji na papierach wartościowych – jest prawidłowe

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-844/11/AK
     ∟obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wykupem notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji własnych celem umorzenia

2010.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-494/08/10-S/AM
     ∟1. Czy Wnioskodawca powinien pobrać, jako płatnik, podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych?2. W jaki sposób należy obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych?

2010.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-887/08/10-S/MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca powinien pobrać, jako płatnik, podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na giełdzie papierów wartościowych?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na giełdzie papierów wartościowych?

2006.10.13 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-81/06/PK
     ∟Czy zasadę FIFO należy stosować przy odpłatnym zbyciu akcji celem umorzenia? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podmiotem pośredniczącym w transakcjach których celem jest odpłatne zbycie akcji celem umorzenia. W większości przypadków, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogłaszają wezwanie, a następnie skupują akcje od klientów Spółki celem ich umorzenia. Transakcje te odbywają się za pośrednictwem Spółki. Ponadto za jej pośrednictwem są także dokonywane transakcje nabycia i sprzedaży akcji. Z tego tytułu Spółka wypłaca osobom fizycznym przychody z kapitałów pieniężnych i z tego tytułu ma obowiązek...

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj