Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bursa

 

bursa 47 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.510.2018.1.RH
     ∟Brak uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług pobytu i wyżywienia uczniów w bursach i w konsekwencji braku obowiązku naliczenia podatku w związku z ich świadczeniem.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.504.2018.1.MM
     ∟Świadcząc poprzez swoje jednostki (szkoły, przedszkola, bursy) usługi wyżywienia kadry pedagogicznej tych jednostek Gmina występuje w charakterze podatnika. Usługi te podlegają zwolnieniu od podatku.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.173.2017.3.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie szkolnej podlega wyłączeniu z VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, w związku z wykonywaniem przez Powiat zadań nałożonych innymi przepisami.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.80.2017.2.EJU
     ∟w zakresie ustalenia czy usługi zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych działających jako bursy stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust 6.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.107.2017.1.BM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania opłat za posiłki wychowanków oraz za zakwaterowanie wychowanków w bursach.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-2/4512-1-48/16-2/AKr
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług dotyczących wyżywienia świadczonych dla Fundacji oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zwolnienia od podatku usług zakwaterowania świadczonych dla Fundacji, stawki podatku dla sprzedaży noclegów i wyżywienia dla gości Schroniska.

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-1/4512-1-18/16-2/UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy prawo własności gruntu w całości winno być uznane za związane z budynkiem będącym przedmiotem sprzedaży i w konsekwencji czy transakcja w całości podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2015.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-702/15/AZ
     ∟brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od tworu i usług nieruchomości na podstawie art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o VAT

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-851/14-4/AJB
     ∟zwolnienie z opodatkowania usług stołówkowych na rzecz uczniów, usług zakwaterowania uczniów oraz usługi cateringowej na rzecz jednostek budżetowych

2015.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1085/14-2/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie będącej jednostką budżetową Miasta realizującą zadania własne gminy, należy uznać za podlegające wyłączeniu z VAT, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem przez Miasto zadań nałożonych innymi przepisami.

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-579/14-4/JS
     ∟zwolnienie od podatku VAT usługi wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-684/13-4/JM
     ∟Zwolnienie od podatku usług: wyżywienia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, niebędących wychowankami Bursy oraz wyżywienia uczniów niebędących wychowankami Bursy.

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-699/13-2/JN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług zakwaterowania - z wyżywieniem lub bez wyżywienia - wychowanków Bursy.

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-62/13/IK
     ∟Stawka podatku dla wyżywienia dla uczniów niemieszkających w Bursie oraz uczniów korzystających z dofinansowania opieki społecznej.

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-651/12-10/AW
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy.

2012.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-651/12-7/AW
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na:-zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez),-wynajmie pokoi.

2012.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-651/12-6/AW
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy .

2012.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-651/12-3/AW
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic.

2012.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-172/12-14/AW
     ∟Świadczone przez bursę usługi zakwaterowania (z wyżywieniem lub bez) innych osób niebędących wychowankami Bursy podczas odbywających się warsztatów, przeglądów i spartakiad organizowanych przez placówki oświatowe, sklasyfikowane – jak wskazał Wnioskodawca - według PKWiU z 2008r. pod numerem 55.90.11.0, mieszczące się w grupowaniu 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obniżonej do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. nr 163 załącznika nr 3 oraz art. 146a ustawy.W przypadku usług polegających na wynajmie pokoi podmiotom gospodarczym, o ile wynajem spełnia definicję wynikającą z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz jest dokonywany przez Wnioskodawcę na własny ...

2012.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-172/12-6/AW
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Bursę usługi wynajmu pomieszczeń Bursy – świetlic, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Do przedmiotowej usługi nie znajdą zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT jak również zwolnienie z podatku od towarów i usług.

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-641/11/BM
     ∟w zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania i wyżywienia własnych wychowanków

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1164/11/BM
     ∟W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług zakwaterowania i wyżywienia uczniów – wychowanków za pomocą kasy rejestrującej.

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1163/11/BM
     ∟W zakresie stawki podatku dla usług wynajmu mieszkań.

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1162/11/BM
     ∟W zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania osób z zewnątrz.

2011.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1161/11/BM
     ∟W zakresie stawki podatku dla usług wynajmu pomieszczeń.

2010.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-178/10/ASz
     ∟Stawkiapodatku dla robót związanych z przebudową internatu w części dotyczącej skrzydła „A” na bursę i schronisko młodzieżowe oraz infrastruktury towarzyszącej.

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1026/09/IK
     ∟Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów szkoły, uczniów innych szkół, osób z zewnątrz, usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie dla uczniów, sportowców.

2009.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-322b/09/MM
     ∟Czy bursę pracowniczą (będącą w użytkowaniu Gospodarstwa) można określić mianem hotelu pracowniczego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania w bursie – przy założeniu, iż stanowi ona przychód – jest wolna od podatku dochodowego?

2009.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-255a/09/IK
     ∟Usługa wydawania posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli w ramach zakwaterowania w bursie szkolnej, sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 55.23.15, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2009.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1089a/08/IK
     ∟Usługi świadczone w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami budżetowymi podlegają zwolnieniu od podatku.

1 2

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj