Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bony

 

bony 216 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.391.2018.2.MO
     ∟Możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.541.2018.2.AM
     ∟w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży voucherów uprawniających do wstępu na teren parku rozrywki

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2018.3.AK1
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowanymi konkursami.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.332.2018.2.ISK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.331.2018.2.ISK
     ∟Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.247.2018.1.JŻ
     ∟rozpoznanie obowiązku podatkowego przy sprzedaży Pakietów startowych i doładowań służących do nabywania usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2018.1.SO
     ∟W zakresie momentu rozpoznania przychodów z tytułu sprzedaży Voucherów/ Karnetów/ Subskrypcji.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.60.2018.5.AKR
     ∟Rozliczenia wynagrodzenia, dokumentowania otrzymanego wynagrodzenia, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu nagród na podstawie przedpłaty otrzymanej od klienta, ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród, dokumentowania sprzedaży w sytuacji niewydania nagród , korekty dokumentacji w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakupi nagrody po cenie niższej od określonej pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, podstawy opodatkowania przy wydaniu nagród w sytuacji ich zakupu od Zleceniodawcy akcji promocyjnej za 1 zł.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.40.2018.3.BK
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zbyciem bonu na rzecz Nabywcy oraz wykupem bonu od Akceptanta

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.102.2018.2.BK
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z upływem daty ważności bonu i nieprzedstawieniem go do wykupu przez Akceptanta oraz sposobu ustalenia wysokości uzyskanego z ww. tytułu przychodu podatkowego

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.101.2018.2.BK
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku pobrania prowizji od Nabywcy lub od Akceptanta

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.29.2018.3.JG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą jednorazowej premii dodatkowej i przyznaniem bonów

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.405.2017.2.MS1
     ∟W przedmiotowej sprawie, w konsekwencji sfinansowania przez pracodawcę (Wnioskodawcę) kart przedpłaconych dla pracowników dojdzie do powstania przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników, w tym pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, od którego Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia w postaci karty przedpłaconej pracodawca powinien zastosować koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.384.2017.1.ICz
     ∟Opodatkowanie i udokumentowania sprzedaży voucherów –oraz opodatkowanie i udokumentowanie wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu pośrednictwa w sprzedaży voucherów i zaproszeń.

2017.08.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.35.2017
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży Karty Widza

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.35.2017.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.41.2017.2.BW
     ∟Czy moment odpłatnego wydania bonu podarunkowego rodzi obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności czy sprzedaż bonów podarunkowych lub dokonanie zwrotu gotówki jest dostawą towaru lub świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.55.2017.1
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na bony dla pracowników

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1120.2016.3.AR
     ∟Obowiązek podatkowy Wnioskodawcy jako płatnika w związku z przekazaniem Konsumentom Świadczeń Pieniężnych oraz Bonów Rabatowych w ramach Programu Lojalnościowego.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1056.2016.2.BC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup bonów Sodexo i voucherów turystycznych a także w zakresie obowiązków płatnika spoczywających na Wnioskodawcy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.693.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytuł sprzedaży voucherów.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.60.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę premii urlopowych dla pracowników oraz w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z przekazywaniem na rzecz pracowników paczek świątecznych/okolicznościowych, bonów, voucherów, kuponów i innych podobnych świadczeń.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.748.2016.2.MG
     ∟Przekazanie uczestnikowi programu bonu za zakup dokonany na określonych w regulaminie programu zasadach – zakupy towarów u wskazanych sprzedawców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, o ile bon ten niejako zastępuje gotówkę. Zwrot części wydatków na zakup dokonany na określonych w regulaminie programu zasadach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bowiem nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.841.2016.3.KJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom bonów żywnościowych.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.900.2016.2.AK
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania (za punkty) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego nagród rzeczowych (bonów, usług lub rzeczy).

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.899.2016.2.AK
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego nagród rzeczowych tj. voucherów czyli bonów lub cahsbacku.

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-577/16-5/AO
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych odnośnie wypłaty/wydania uczestnikom programów nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-498/16-4/DG
     ∟zakresie opodatkowania sprzedawanych bonów hotelowych i restauracyjnych;

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj