Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: biznesplan

 

biznesplan 8 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-920/10-4/AS
     ∟1) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki?

2011.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-920/10-3/AS
     ∟1) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy opisane wydatki Spółki na usługi doradztwa w procesie uzyskania dofinansowania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki?

2010.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-888/10-2/MT
     ∟wydatki poniesione na usługi doradcze oraz sporządzenie biznes planu zwiększą wartość początkową środka trwałego.

2009.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-205/09-2/AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki poniesionych za zleconą usługę doradczą na opracowanie wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013 wraz z biznesplanem jako wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji

2009.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-287/09-2/MT
     ∟Wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów. A zatem stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe wydatki są potrącane w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

2009.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-92/09-2/AM
     ∟Czy wydatki na usługę doradczą związaną z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie pokryte ze środków własnych (nie finansowane dotacją) stanowią koszty uzyskania przychodu roku 2008 ?

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-516/08/IG
     ∟Czy w roku podatkowym 2008 Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczyć w całości do kosztów uzyskania roku podatkowego 2008 r. wydatek z tytułu sporządzenia biznes-planu, stanowiącego załącznik do wniosku o uzyskanie pomocy w ramach rządowego programu ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na modernizację linii technologicznej do przetapiania oraz przerobu srebra?

2006.05.17 - Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - PD-3/423-3/06
     ∟Czy wykonanie strategii rozwoju spółki może być zaliczone w koszty uzyskania przychodów?.

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj