Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezrobocie

 

bezrobocie 130 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.374.2018.1.DS
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.323.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.202.2018.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów oraz zwolnienie przedmiotowe.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.176.2018.2.AMN
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2018.2.MD
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.202.2017.1.HD
     ∟Czy otrzymane przez około 10 uczestników projektu (osoby bezrobotne) stypendia stażowe finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego do powyższego projektu stanowią przychód korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.270.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.940.2016.1.AW
     ∟Szkolenia BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy na rzecz pracowników, druhów OSP, bezrobotnych i uczniów świadczone przez Wnioskodawcę (oraz przez inne osoby i firmy w sytuacji, gdy Wnioskodawca tylko organizuje te szkolenia)

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.153.2016.1.BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.550.2016.1.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni świadczone przez Centrum Integracji Społecznej

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-685/16-4/AA
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-304/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-271/16/JC
     ∟1) Czy środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego (są przychodem ale zwolnionym z podatku)? 2) Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-188/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-187/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-185/16/WM
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-157/16/AK
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-173/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-9/16/WRz
     ∟Czy dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest w przypadku nabycia przez niego składników majątku niezaliczonych do środków trwałych?

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.27.2016.1.KLK
     ∟Czy wydatki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (notebook, drukarka, meble, wyposażenie, programy) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Pracy?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-713/15/WRz
     ∟Czy dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest w przypadku nabycia przez niego składników majątku niezaliczonych do środków trwałych?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-940/15-5/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-940/15-4/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-939/15-5/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-939/15-4/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-938/15-5/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-938/15-4/TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1062/15/MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni słusznie uznała, iż otrzymane środki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł netto, sfinansowane z przyznanej jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie poniesienia wydatków?

2015.10.27 - Minister Finansów - DD3.8222.2.396.2015.IMD
     ∟1. Czy w/w świadczenia w naturze, jak i bezzwrotne dodatki motywacyjne jakie mają uzyskać od Wnioskodawcy osoby będące beneficjentami w/w umowy tj. osoby długotrwale bezrobotne będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust 1 pkt 26b, pkt 102 lit.a-f, pkt 118 lit.a-e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia tym osobom bezrobotnym, korzystającym z w/w świadczeń informacji PIT-8C?

2015.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-359/15/AW
     ∟Czy na podstawie zapisów art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Spółka ma prawo do zwolnienia działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj