Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: banderola

 

banderola 44 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.244.2018.1.JS
     ∟możliwość zdjęcia znaków akcyzy w podmiocie zagranicznym w związku ze zmianą przeznaczenia wyrobów akcyzowych, bez uzyskania zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.176.2018.1.JS
     ∟możliwości zdjęcia banderol podatkowych bez uzyskania zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego

2018.08.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.159.2017.RKP
     ∟W zakresie możliwości wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych oraz obowiązku naniesienia na nie znaków akcyzy.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.156.2017.2.MAZ
     ∟Określenie sposobu nanoszenia znaku akcyzy na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.104.2017.1.MS
     ∟sposób postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4513.3.2017.2.SM
     ∟W zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi.

2016.04.28 - Minister Finansów - PA4.8011.1.2016
     ∟Zdaniem Ministra Finansów nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując, że kolejna banderola podatkowa na wyroby tytoniowe zostanie nałożona w analogiczny sposób jak banderole legalizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do Dz. U. z dnia 23 stycznia 2015 r. poz. 129.

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-35/16/MK
     ∟ponowny rozlew wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-45/16/PK
     ∟Banderolowanie opakowań zawierających 200 sztuk papierosów

2016.02.19 - Minister Finansów - PA2.8011.6.2015.KWG
     ∟Należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-195/15/MK
     ∟ponowny rozlew wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-189/15/MK
     ∟ponowny rozlew wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-80/15/MK
     ∟usługowe krojenie arkuszy znaków akcyzy

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-63/15/LG
     ∟Prawidłowość udokumentowania czynności zdjęcia banderol

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-403/14/LG
     ∟Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-542/14-2/KB
     ∟W zakresie postępowania z uszkodzonymi lub niewłaściwie nałożonymi znakami akcyzy.

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-371/13-6/SM
     ∟sposób nanoszenia legalizacyjnych znaków akcyzy na wyroby tytoniowe

2013.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-359/13-2/SM
     ∟sposób nanoszenia znaków akcyzy na wyroby winiarskie

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-13/13-2/BJ
     ∟Opisane przez Wnioskodawcę działania, które będą miały miejsce w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, polegające na otwarciu opakowań wyrobów akcyzowych, uszkodzeniu znaków akcyzy i ich zniszczeniu, będą dokonane prawidłowo i zgodnie z art. 123 ust. 1-3 ustawy o podatku akcyzowym oraz § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

2013.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-11/13-2/KK
     ∟Opisane przez Wnioskodawcę działania, które będą miały miejsce w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, polegające na otwarciu opakowań wyrobów akcyzowych, uszkodzeniu znaków akcyzy i ich zniszczeniu, będą dokonane prawidłowo i zgodnie z art. 123 ust. 1-3 ustawy o podatku akcyzowym oraz § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym dopuszczają możliwość oznaczania wyrobów tytoniowych obowiązującymi znakami akcyzy w sytuacji, gdy na te same wyroby zostały nałożone znaki akcyzy według uprzednio obowiązującego wzoru dla danego roku kalendarzowego, przy czym oznaczenie tych wyrobów tytoniowych nowymi banderolami akcyzowymi z nadrukowanym rokiem wytworzenia, powinno odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-5/13-3/TW
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie znaków akcyzy

2013.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1185/12-2/SM
     ∟nakładania obcych znaków akcyzy przez polskiego podatnika i brak dokumentowania faktu ich otrzymania

2013.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-222/12/JK
     ∟Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe, o ile opisany sposób zabezpieczenia banderoli podatkowej przed odklejeniem, przy wykorzystaniu przeźroczystego kapturka z termokurczowej folii lub przeźroczystej opaski na szyjce butelki, nie narusza zasad oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Podkreślić bowiem należy, że stosując się do zasad uregulowanych w wymienionych przepisach, zabezpieczona w opisany we wniosku sposób banderola musi być w pełni weryfikowalna. Zatem, powinna być widoczna seria, numer ewidencyjny, rok wytworzenia oraz wszystkie zabezpieczenia banderoli zarówno dla uprawnionych organów, jak i konsumentów nabywających przedmiotowe wyroby akcyzowe.

2013.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1118/12-5/KB
     ∟W analizowanym przypadku, w którym Wnioskodawca zamierza zwrócić niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy na podstawie art. 135 ust.1 ustawy będzie uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia. Przy czym, zwrot przedmiotowych znaków musi odbywać się na warunkach określonych w ww. przepisach.

2012.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-527/12-2/KB
     ∟Czy, przy opisanym postępowaniu, możliwe jest zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (określonym w artykule 117 ustęp 2 pkt 2) na podstawie artykułu 118 w związku z artykułem 123 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z późn. zm.)?

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-131/12-2/KB
     ∟Pomimo faktu, iż wyroby tytoniowe są oznaczone dwiema banderolami podatkowymi z nadrukowanym rokiem kalendarzowym odpowiadającym rokowi wyprodukowania, które zabezpieczają opakowanie przed otworzeniem bez naruszenia banderoli, Spółka powinna nanieść dwie banderole podatkowe z nadrukowanym rokiem kalendarzowym zgodnym z rokiem wyprowadzenia ze składu podatkowego.

2012.01.23 - Minister Finansów - AE4/8012/1/JCD/2011/2012/273
     ∟zasady nanoszenia znaków akcyzy

2012.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1333/11-2/KB
     ∟Oznaczanie wyrobów tytoniowych znakami akcyzy

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-20/11-2/IB
     ∟Obowiązek zwrotu odliczonej kwoty stanowiącej równowartość zdjętych i zniszczonych podatkowych znaków akcyzy.

2011.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-952/11-4/SM
     ∟obowiązek oznaczania znakami akcyzy napoju alkoholowego – cydru (CN 2206 00)

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj