Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: automat do gier

 

automat do gier 78 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.741.2018.1.JC
     ∟Podstawy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier losowych i grach na automatach.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/443-987/13-6/17-S/AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.78.2017.1.EB
     ∟Czy świadczenie usług polegających na udostępnianiu osobom trzecim automatów do gier podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.77.2017.1.TKU
     ∟zwolnienia od podatku czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-736/15-2/MJ
     ∟podstaw opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier losowych i grach na automatach

2015.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-65/15/IK
     ∟opodatkowanie dostawy całych automatów do gier oraz części do nich.

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1228/14-4/MM
     ∟Istota interpretacji: Prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dla sprzedaży usług urządzania gier na automatach od 2015 roku.

2014.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-518/14-2/MM
     ∟określenie właściwej podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług polegających na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-370/14-4/MM
     ∟określenie właściwej podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług polegających na urządzaniu gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-987/13-2/MM
     ∟zastosowanie zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-88/13-6/KK
     ∟podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów .

2013.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-88/13-5/KK
     ∟Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów .

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-207/13-3/IR
     ∟Czy Spółka jest uprawniona uznać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od czasowo zawieszonych w użytkowaniu środków trwałych opisanych w stanie faktycznym?

2013.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-207/13-2/IR
     ∟Czy Spółka jest uprawniona uznać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od czasowo zawieszonych w użytkowaniu środków trwałych opisanych w stanie faktycznym?

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-206/13-3/PM
     ∟Czy Spółka jest uprawniona uznać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od czasowo zawieszonych w użytkowaniu środków trwałych opisanych w stanie faktycznym?

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-206/13-2/PM
     ∟Czy Spółka jest uprawniona uznać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od czasowo zawieszonych w użytkowaniu środków trwałych opisanych w stanie faktycznym?

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-74/13-2/KK
     ∟Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów .

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-119/13/PP
     ∟Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od automatów do gier o niskich wygranych, które zostały wyrejestrowane na druku GL-2, skoro nie zaprzestała tego typu działalności, nie postawiła urządzeń w stan likwidacji, automaty mogą być w następnych okresach przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, demontażu na części w celu ich odsprzedaży?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-71/13-2/EŻ
     ∟Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od automatów do gier o niskich wygranych, które zostały wyrejestrowane na druku GL-2, skoro nie zaprzestała tego typu działalności, nie postawiła urządzeń w stan likwidacji, automaty mogą być w następnych okresach przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, demontażu na części w celu ich odsprzedaży?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-52/13-2/EŻ
     ∟Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od automatów do gier o niskich wygranych, które zostały wyrejestrowane na druku GL-2, skoro nie zaprzestała tego typu działalności, nie postawiła urządzeń w stan likwidacji, automaty mogą być w następnych okresach przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, demontażu na części w celu ich odsprzedaży?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-51/13-2/EŻ
     ∟Czy Spółka słusznie post±piła zaprzestaj±c dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od automatów do gier o niskich wygranych, które zostały wyrejestrowane na druku GL2, skoro nie zaprzestała tego typu działalno¶ci nie postawiła urz±dzeń w stan likwidacji, automaty mog± być w następnych okresach przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, demontażu na czę¶ci w celu ich odsprzedaży?

2013.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-60/13-4/KG
     ∟sposób ustalenia obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie udostępniania graczom automatów do gier zręcznościowych

2013.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1233/12-2/IŚ
     ∟Wyrejestrowanie (wycofanie z eksploatacji) automatów do gier a zaprzestanie amortyzacji

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-565/12/PK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w przypadku kradzieży automatu

2013.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-21/13/PK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w przypadku uruchomienia automatu w miesiącu następującym po miesiącu w którym uzyskano zgodę na jego uruchomienie

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1064/12-4/KG
     ∟sposób dokumentowania obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-928/12-4/KG
     ∟ustalenie obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych oraz sposób jego dokumentowania

2012.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-885/12-4/KG
     ∟ustalenie obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych oraz sposób jego dokumentowania

2012.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-888/09/12-4/S/KG
     ∟Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa w zakresie zawierania zakładów wzajemnych (zgodnie z terminologią ustawową - usługi o podobnym charakterze). Zatem podstawę opodatkowania stanowią kwoty uiszczone przez nabywców (wpłacone stawki przy zawieraniu zakładów) pomniejszone o kwoty pobranego podatku od gier oraz kwoty wypłaconych wygranych: w przypadku zakładów bukmacherskich o kwoty faktycznie wypłaconych wygranych, wyliczonych wg ustalonych kursów, a w przypadku totalizatorów o kwoty przeznaczone na wypłatę wygranych tzw. pulę, którą dzieli się między graczy w zależności od stopnia wygranej.

1 2 3

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj