Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: autokar

 

autokar 24 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-858/14/AW
     ∟Czy usługi przewozu osób winny być opodatkowane na zasadach marży dla biur podróży

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-562/14/AW
     ∟Czy usługi przewozu osób winny być opodatkowane na zasadach ogólnych

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1072b/13/MN
     ∟Czy w związku z pokrywaniem ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów związanych z wynajmem autokaru na zorganizowanie wyjazdu do teatru, kwota poniesionych wydatków stanowi dla pracowników przychód z nieodpłatnych świadczeń, korzystający ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty 380 zł?

2013.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-732/13/AW
     ∟Czy własne usługi przewozu osób świadczone za pomocą własnych autokarów winny być opodatkowane na zasadach ogólnych stawką 8%.Czy usługi przewozu osób świadczone za pomocą dzierżawionego autokaru można traktować jako usługi własne, od zakupu których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.Czy usługi obce zakupywane dla bezpośredniej korzyści turystów winny być opodatkowane marżą zgodnie z art. 119.

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-893/12-2/RR
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej od pierwszej wykonanej usługi przewozu osób świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - co wynika z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia.

2005.09.23 - Izba Skarbowa w Poznaniu - BD-F/415-212/05/p
     ∟Czy poniesiony przez pracodawcę koszt wynajęcia autokaru dla pracowników - uczestników wycieczki stanowi przychód tych pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W dniu 16 marca 2005 r. płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. Wątpliwość związana była z ustaleniem przychodu i ewent. jego opodatkowaniem po stronie pracowników w związku z opłaceniem przez pracodawcę kosztów wynajęcia autokaru dla uczestników wycieczki. Wydatek z tego tytułu został w całości pokryty środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zdaniem p...

2005.08.17 - Izba Skarbowa w Lublinie - PP1/448-750/04/I
     ∟W dniu 10.09.2004 r. dokonałem nabycia autobusu Mercedes 312 D z dwudziestoma miejscami siedzącymi dla pasażerów łącznie z kierowcą. Na ten samochód nie posiadam świadectwa homologacji. Uważam, że ten samochód spełnia wymogi art. 86 ustawy o VAT i daje mi możliwość odliczenia całego podatku VAT od nabycia pojazdu ja też zakupionego paliwa.

2005.06.14 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - US36/2BV/443/2005/227/TCH
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy płynów hamulcowych, żarówek oraz drobnych części i napraw autokarowych, dla podatnika świadczącego usługi w zakresie przewozu osób autokarem.

2005.03.15 - Urząd Skarbowy w Poddębicach - USIII-443/1a/2005
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do użytkowanych autobusów (w tym autobusów, które powstały w wyniku zmian konstrukcyjnych), w przypadku braku przez podatnika świadectw homologacji.

2005.02.28 - Izba Skarbowa w Krakowie - PP-2/005/2/3123/04
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów, które po dokonaniu zmian konstrukcyjnych zostały zarejestrowane jako autobusy? dotyczy: informacji

2005.02.24 - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - PP-1-443-2-404/05/123/3310/MK
     ∟Czy do czynności wynajmu autokarów z kierowcą oraz sprzedaży biletów lotniczych można zastosować szczególną procedurę, o której mowa w art. 119 ustawy, jeżeli czynności te nie wchodzą w skład usług turystycznych?

2004.12.14 - Izba Skarbowa w Opolu - PP-I-005/404-1/AS/04
     ∟Urząd Gminy, na podstawie umowy użyczenia, oddał do nieodpłatnego korzystania, autobus marki JELCZ L09 M/S prywatnemu przewoźnikowi, w celu świadczenia usług przewozowych. Urząd Gminy otrzymał autobus szkolny nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach programu „ bezpieczna droga do szkoły". Wątpliwości Urzędu Gminy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. umowy użyczenia.Jednostka ma również wątpliwości dotyczące usługi sprzedaży specyfikacji przetargowej. Urząd zwraca się z pytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla czynności udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłasz...

2004.11.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - I USB III/436/175/04/kk
     ∟Czy mogę odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa od posiadanych autobusów przewożących osoby?W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 20 października 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej kwestii odliczenia kwoty podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanego paliwa silnikowego, wykorzystywanego do napędu autobusu nie posiadającego wyciągu ze świadectwa homologacji,

2004.11.18 - Urząd Skarbowy w Hrubieszowie - PP.443-14/04
     ∟Jestem właścicielem samochodu Mercedes-Benz 2070. W dowodzie rejestracyjnym samochód sklasyfikowany jest jako autobus do przewozu 15 osób. Na w/w pojazd nie posiadam świadectwa homologacji. Bezspornie nie jest to samochód osobowy, gdyż spełnia wszystkie wymogi autobusu.W związku z powyższym czy dowód rejestracyjny w/w samochodu mogę potraktować jako decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji i mogę odliczać VAT od zakupionego paliwa – zaznaczam że dowód rejestracyjny jest dokumentem zezwalającym na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.

2004.11.18 - Urząd Skarbowy w Hrubieszowie - PP.443-13/04
     ∟Zajmuję się usługowym przewozem osób. Posiadam samochód typu BUS, przewożący więcej niż 10 osób z kierowcą. Samochód ten nie posiada homologacji. Czy od 01.05.2004 r. mam prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa.

2004.10.07 - Urząd Skarbowy w Skierniewicach - U.S.III/VAT/54/2004
     ∟Świadczę usługi przewozu osób na terenie kraju, wg GUS określone jako „Transport pasażerski miejski” PKD 60.21.A oraz „Transport pasażerski międzymiastowy drogowy” PKD 60.21.B. Przed 1 maja 2004r. zakupiłam niżej wymienione środki transportu służące temu przewozowi, które nie posiadają świadectw homologacji ani też decyzji zwalniającej z posiadania świadectwa homologacji:1)Ford Transit 2,5 d – autobus – ilość miejsc 15 – brak dopuszczalnej ładowności.Dane te zawarte są na karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym.2)Iveco Daily 59,12 – autobus – ilość miejsc siedzących 20, liczba miejsc do stania 8, dopuszczalna ładowność 2900 kg.Dane te zawar...

2004.10.07 - Urząd Skarbowy w Bełchatowie - US III/443-144/5352/BW/04
     ∟Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, w której wykorzystuję autobusy marki: Sanos, Ikarus, Autosan. Autobusy te nabyłam od osób prowadzących usługi transportowe, nie będących ich producentami ani też importerami. Dla pojazdów tych nie posiadam wyciągów ze świadectw homologacji ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania tych świadectw. W związku z powyższym mam wątpliwości czy po 1 maja 2004r. mogę odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. autobusów.

2004.07.30 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-1702/04/CIP/06
     ∟ Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodów ? Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje dwa autobusy przystosowane do przewozu 18 osób, które nabył jako samochody używane i nie posiada na nie świadectwa homologacji. Ocena prawna stanu faktycznego :Zgodnie z przepisem art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastr...

2004.07.29 - Urząd Skarbowy w Kraśniku - DP.III.443/72/04
     ∟Prowadzę działalność w zakresie przewozu osób. W chwili obecnej do tego celu posiadam samochód marki Autosan zarejestrowany jako autobus z liczbą miejsc 42. Nie posiadam świadectwa homologacji, ponieważ poprzedni właściciel nie przekazał mi takiego dokumentu, prawdopodobnie wówczas producenci nie wydawali takiego typu dokumentów, ponieważ samochód został wyprodukowany w 1981r. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach paliwa do w/w samochodu.Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje si...

2004.07.22 - Urząd Skarbowy w Łańcucie - US.443/IC/27/2004
     ∟Czy przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa oraz części wykorzystywanych do wypożyczonego odpłatnie autobusu na podstawie umowy wypożyczenia, do pogotowia technicznego, które nie posiada świadectwa homologacji, ale uznane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji jako samochód specjalny? W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),

2004.07.14 - Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze - PP/443/903/XI/04
     ∟Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usług pośednictwa w sprzedaży biletów autokarowych i lotniczych krajowych oraz usług transportu międzynarodowego.

2004.07.08 - Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - PPE3/443-9/04
     ∟Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży firmie zagranicznej (Białoruś) autobusu na terytorium państwa trzeciego. Pojazd ten zakupiony w 2002 r. w Niemczech nie był wprowadzony na polski obszar celny. W procedurze tranzytu z wykorzystaniem cywilno-prawnej formuły "kupno-sprzedaż" na granicy został wywieziony na Białoruś i tam wydzierżawiony był firmie białoruskiej?

2004.06.25 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - US38/443/90/2004/MZ
     ∟W jaki sposób należy opodatkować autokarowy przewóz osób poza granicami kraju?

2003.11.12 - Urząd Skarbowy w Olkuszu - PPIII/443-3/UK/03
     ∟Kiedy prawidłowo stosuje się zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży autobusu? W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. uzupełnionego następnie w dniu 16.10.2003 r. dotyczącego pytania:Prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży autobusu?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj