Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Austria

 

Austria 220 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.449.2018.2.IF
     ∟w zakresie rozliczenia osiągniętych przychodów na druku PIT-36 oraz wykazania osiągniętych przychodów w zeznaniu rocznym jako inne przychody

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.88.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku z Austrii.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.77.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku z Austrii.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.254.2018.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów oraz należności za obsługę techniczną.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-1-53/16/18/9/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych uznania Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii, której Wnioskodawca jest beneficjentem za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.354.2018.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników Spółki do pracy w Austrii

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.192.2018.1.JK2
     ∟Niemcy, ubezpieczenia, polisa ubezpieczeniowa, zwolnienia przedmiotowe, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.174.2018.1.JK2
     ∟Zwolnienie z opodatkowania kwot świadczeń otrzymanych w 2015 r. z Austrii w ramach ubezpieczenia osobowego

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.3.2018.3.MP
     ∟Opodatkowanie zasiłku wdowiego z Austrii

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.397.2017.3.RS
     ∟Opodatkowanie renty rodzinnej po zmarłym mężu z Niemiec i Austrii.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.279.2017.2.MN
     ∟Czy w przypadku, w którym wynagrodzenie oraz koszty pobytu artysty, będącego rezydentem podatkowym Austrii, są pokrywane ze środków Wnioskodawcy pochodzących w przeważającej części ze środków publicznych (dotacje z samorządu województwa i Skarbu Państwa), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru w Polsce podatku dochodowego „u źródła” od wypłacanych honorariów, stosując art. 17 ust. 3 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.352.2017.1.MKA
     ∟Opodatkowanie renty rodzinnej z Austrii.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.320.2017.1.TR
     ∟Opodatkowanie świadczenia za przymusową pracę w Austrii.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2017.3.JC
     ∟w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.145.2017.2.MM
     ∟1. Czy kwota, jaką otrzymuje Wnioskodawca z austriackiej instytucji emerytalnej może być zwolniona od podatku? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot – jego zdaniem – niesłusznie pobranego podatku za cały okres otrzymywania tego świadczenia?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.122.2017.1.AJ
     ∟w zakresie metodologii ustalenia udziału wartości nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub praw do takich nieruchomości) w wartości aktywów Polskich Spółek Zależnych oraz w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Wnioskodawcy ze zbycia udziałów Polskich Spółek Zależnych

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.140.2017.2.SM
     ∟Z uwagi zatem na fakt, że w analizowanym przypadku będzie miała miejsce dostawa towarów (w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy miejscem dostawy towarów nietransportowanych jest miejsce, w którym te towary się znajdują w momencie dostawy, opisana we wniosku czynność będzie opodatkowana w Austrii na podstawie przepisów tam obowiązujących. Tym samym Spółka nie będzie obowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski wykonywanej na zlecenie klienta czynności złomowania wyprodukowanych opakowań.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.28.2017.2.MJ
     ∟Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego w związku z umowami na świadczenie usług objętych katalogiem z art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT ponoszone przez niemiecki, brytyjski lub austriacki zakład Spółki podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.139.2017.2.BF
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Austrii.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1136.2016.2.HS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym w Austrii.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1098.2016.1.PW
     ∟w zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego austriackiemu Usługodawcy za najem maszyny budowlanej

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.795.2016.2.Akr
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Niemczech i Austrii dla pracodawców - użytkowników w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, jeśli nie przekroczą okresu 183 dni pobytu na terenie Austrii czy Niemiec?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.194.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.871.2016.1.MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego, w całości na kapitał rezerwowy.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.911.2016.1.PW
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodu rezydenta podatkowego Republiki Austrii

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.720.2016.1.KW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do zwrotu dopłat/wkładów do austriackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki)?

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-872/16-2/JBB
     ∟W zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych zbycia części ułamkowej ogółu praw i obowiązków lub zmniejszenia udziału w spółce osobowej.

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.601.2016.1.AC
     ∟zwrot dopłaty od austriackiej spółki GmbH, wniesionej uprzednio do tej spółki w formie wkładu rzeczowego w całości na kapitał rezerwowy

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-616/16-4/JF
     ∟Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 53 Rozporządzenia wykonawczego?

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-159/16-4/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła od rat leasingowych oraz poboru podatku u źródła od opłaty ubezpieczeniowej.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj