Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: artykuł prasowy

 

artykuł prasowy 3 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2007.04.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-42/07/MK
     ∟Czy w świetle zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Prawie farmaceutycznym są kosztami uzyskania przychodów wydatki na reklamę produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, ponoszone przez Spółkę będącą częścią koncernu farmaceutycznego, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów zawartych z dostawcami leków z Grupy AZ świadczy usługi reklamy w celu zwiększenia zapotrzebowania na produkty lecznicze sprzedawane przez nich na rynku polskim? W zamian za usługi otrzymuje zgodnie z umowamia wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym w związku z ich wykonywaniem - wszelkie koszty ponoszone w związku z usługami są zwracane w ramach wynagro...

2007.03.13 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-4/07/MK
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. są reklamą zgodnie z definicją reklamy produktów leczniczych z art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach usług na rzecz usługobiorcy – podmiotu z Grupy, kierowane głównie do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze, a wydatki na taką reklamę są kosztami uzyskania przychodów w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak to było w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?

2005.07.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPŁ/415-31/05/PK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciążą obowiązki płatnika? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna (dalej: Autor) napisała teksty prasowe na ustne zlecenie wydawanego przez Spółkę miesięcznika X. Artykuły zostały opublikowane zgodnie z ustną umową, a autor wystawił fakturę VAT. Wydawnictwo wypłaciło autorowi kwotę brutto w wysokości wynikającej z faktury. Autor domaga się, by Spółka dokonała poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże Spółka stoi na stanowisku, iż nie ma takiego obowiązku. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj