Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: armator

 

armator 55 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.312.2017.1.MC
     ∟W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów dokonanym na warunkach INCOTERMS 2010 CIF.

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.4.2017.1.KT
     ∟w zakresie zastosowania stawki VAT 0% dla dostawy towarów przeznaczonych na statki

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.872.2016.2.IZ
     ∟Czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.)?

2014.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-538/14/AP
     ∟Czy sprzedaż zajętego statku morskiego w postaci jachtu motorowego „...” w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego, podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-386/13/RS
     ∟Opodatkowanie odszkodowania za wypadek otrzymany od greckiego armatora z tytułu ubezpieczenia armatorskiego.

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-564/12/AP
     ∟Stawka podatku dla usługi sortowania ryb świadczonej na rzecz armatora.

2011.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-672/11/AF
     ∟Czy w związku z opisanym stanem faktycznym najem nabrzeża wyładunkowego na rzecz armatora morskiego podlega stawce podatku 0%?

2010.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-692/10/AK
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na obsłudze i remoncie statków, wykonywanych na rzecz armatora z Niemiec.

2010.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-163b/10/AP
     ∟Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora niebędącego podatnikiem, posiadającego siedzibę poza terytorium UE, podlegają opodatkowaniu w Polsce wg stawki 0%.

2010.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-163a/10/AP
     ∟Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora będącego podatnikiem z innego kraju UE, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

2010.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1007/09-3/ES
     ∟Czy dochód z najmu mieszkania łączy się z dochodami zagranicznymi? Czy wystarczy złożenie PIT-28?Jakie obowiązki podatkowe ma Wnioskodawca, w przypadku zaistnienia wyżej wymienionego zdarzenia w związku z uzyskiwaniem dochodów w Danii oraz z funduszy?

2009.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-811/09-4/MPe
     ∟podatek akcyzowy w zakresie uregulowań dotyczących nabywania aromatów

2009.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-221/08-2/PS
     ∟CIT - w zakresie powstania przychodu, określenia kosztów uzyskania przychodów oraz rozliczania podatku tonażowego

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-267c/08/DK
     ∟Podatek tonażowy w zakresie podlegania opodatkowaniu ww. podatkiem dochodów uzyskanych z tytułu umowy The Agency Agreement oraz momentu powstania przychodu z tego tytułu.

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-267b/08/DK
     ∟Podatek tonażowy w zakresie podlegania opodatkowaniu ww. podatkiem przychodów uzyskanych z tytułu transportu ładunków pomiędzy portami krajowymi.

2008.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-267a/08/DK
     ∟Podatek tonażowy w zakresie podlegania opodatkowaniu ww. podatkiem przychodów uzyskanych z tytułu transportu ładunków, oraz wykonania umów o zarządzanie statkami.

2008.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-326C/08/AW
     ∟Czy Spółka, świadcząc opisane w stanie faktycznym usługi, uprawniona jest do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, przy założeniu, że usługi te realizowane są wyłącznie na rzecz armatora morskiego?

2008.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-326A/08/AW
     ∟Dostawa części i wyposażenia do jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%.

2008.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-322/08/EŁ
     ∟Stawka podatku w wysokości 0% w związku z wykonywaniem usług związanych z obsługą morskich środków transportu w polskich portach morskich.

2008.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-188/08/EŁ
     ∟Zastosowanie stawki w wysokości 0% do usługi rozładunku i załadunku towarów w porcie morskim.

2008.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-139/08/IB
     ∟Czy w przypadku zajścia zdarzenia przyszłego polegającego na zatrudnieniu na statku morskim zarządzanym faktycznie (eksploatowanym) przez „amerykańską” spółkę, dochody osiągane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

2008.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-129/07/DK
     ∟Czy Spółka może korzystać z opodatkowania podatkiem tonażowym w roku 2007 i latach kolejnych?

2008.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-83/07/EŁ
     ∟Czy właściwie w przedstawionym stanie faktycznym ustalono miejsce opodatkowania poprzez wskazanie, iż nabywca usługi, który jest zarejestrowany w innym państwie członkowskim, jest zobowiązany do opodatkowania usług w państwie, które nadało ten NIP?

2007.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP1-443-381/07-2/AK
     ∟Czy producent może wystawić fakturę VAT ze stawką 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli sprzedaje podzespoły i części na zamówienie firmy handlowej, która to firma handlowa sprzedaje zakupiony u producenta towar agentowi niemieckiego armatora na pełnomorski statek wymieniony w art. 83 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy?

2007.11.21 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-20/07/ML/PV-II
     ∟Czy podatnik ma prawo do stosowania zerowej stawki VAT w związku z wykonywaniem usług z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

2006.10.18 - Urząd Celny w Gdańsku - 322000-RPA-9119-11/06/AW-9
     ∟Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy exportu, armatora polskiego, bandery z kraju trzeciego, zasięg żeglugi międzynarodowy.

2006.10.18 - Urząd Celny w Gdańsku - 322000-RPA-9119-11/06/AW-8
     ∟Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej, armatora polskiego, bandery z kraju trzeciego, zasięg żeglugi unijny.

2006.10.18 - Urząd Celny w Gdańsku - 322000-RPA-9119-11/06/AW-7
     ∟Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy krajowej, armatora polskiego, bandery z kraju trzeciego, zasięg żeglugi polski.

2006.10.18 - Urząd Celny w Gdańsku - 322000-RPA-9119-11/06/AW-6
     ∟Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy exportu, armatora polskiego, bandery unijnej, zasięg żeglugi międzynarodowy.

2006.10.18 - Urząd Celny w Gdańsku - 322000-RPA-9119-11/06/AW-5
     ∟Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej, armatora polskiego, bandery unijnej, zasięg żeglugi unijny.

1 2

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj