Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: anulowanie

 

anulowanie 18 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK
     ∟Możliwość anulowania wystawionych faktur.

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-286/16-3/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do anulowania faktur VAT i korekty tego podatku w związku z kradzieżą towarów.

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-927/15-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży paliwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz wydania paliwa na potrzeby prowadzonej.

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-658/15-5/JSK
     ∟Możliwość wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej oraz skorygowania podstawy opodatkowania na podstawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta po wykreśleniu go z ewidencji działalności gospodarczej, możliwość anulowania faktur sporządzonych po śmierci klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, po rozwiązaniu klienta będącego spółką cywilną lub po wykreśleniu klienta będącego spółką handlową z rejestru przedsiębiorców KRS oraz możliwość anulowania faktur sporządzonych przed śmiercią klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przed rozwiązaniem klienta będącego spółką cywilną lub przed wykreśleniem klienta będącego spółką handlową z rejestru przedsiębiorców KRS.

2011.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-130/11/DK
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wypłacone na podstawie otrzymanej faktury VAT odszkodowania?

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1859/10/MO
     ∟Czy zapłacone przez Zakład ustawowe odsetki od anulowanej kary będą kosztem uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1858/10/MO
     ∟Czy zakwestionowanie zasadności naliczenia kary umownej, a w konsekwencji tego zwrot potrąconej wcześniej wyżej wymienionej kary umownej będzie kosztem uzyskania przychodu w roku 2010 lub czy o kwotę tę należy pomniejszyć przychody podatkowe w 2010 roku (pomimo, że w księgach zwrot kary obciąża koszty zakładu)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2010.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-561/10-4/AK
     ∟dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do anulowania faktur VAT – w przypadku wystawiania faktur VAT, o których mowa w § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia

2010.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-225c/10/DK
     ∟Czy wydatki związane z zapłatą na rzecz kontrahenta kary umownej z tytułu niezrealizowania kontraktu (schemat drugi) będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów oraz w jakim momencie Spółka będzie uprawniona do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?

2010.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-225b/10/DK
     ∟Czy wydatki związane z zapłatą na rzecz kontrahenta różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (schemat pierwszy) będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów oraz w jakim momencie Spółka będzie uprawniona do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?

2010.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-225a/10/DK
     ∟W którym momencie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu zapłaty na jej rzecz różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (schemat pierwszy) lub kary umownej (schemat drugi)?

2010.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1004/09/AL
     ∟Czy istnieje brak obowiązku udokumentowania otrzymanej premii pieniężnej fakturą VAT oraz możliwości anulowania wystawionej faktury VAT dokumentującej otrzymaną premię pieniężną?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-15/09-2/MN
     ∟Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcy.

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1190/08/MS
     ∟1. Jak w momencie anulowania kar umownych rozliczyć zaliczoną uprzednio do przychodów kwotę 209.261,14 zł w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy o kwotę tą ulegnie obniżeniu dochód podatkowy w miesiącu grudniu 2008? 3. Czy należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, czy o kwotę tą należy pomniejszyć przychody podatkowe?

2008.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-513d/08/DK
     ∟Czy kwoty uzyskiwane przez „P.” wskutek anulowania kontraktu terminowego przez „B.” stanowią przychód podatkowy?

2008.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-513c/08/DK
     ∟Czy różnica w cenie towaru, którą „P.” zobowiązana jest zapłacić na rzecz „B.” stanowi koszt uzyskania przychodu w wypadku nieuzyskania odszkodowania od dostawcy?

2006.05.19 - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu - PP/443/1/12/33/2006
     ∟Podatnik pyta - czy może wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonych.Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Podatnik po przekroczeniu kwoty zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku (obligatoryjna utrata statusu podatnika zwolnionego podmiotowo z uwagi na przekroczoną kwotę sprzedaży w okresie prowadzenia działalności), nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego oraz wystawiał rachunki."Gdy zorientowałem się o błędzie natychmiast dokonałem rejestracji VAT-u w Urzędzie Skarbowym (...)."Wg Strony - "... prawo podatkowe zezwala na anulowanie rachunków uproszczonych wystawionych w miesiącach, których obrót przekroczył sumę wolną od ...

2006.01.19 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-530/05/AP
     ∟W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj