Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: alimenty

 

alimenty 168 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.420.2018.2.MK
     ∟Ulga prorodzinna.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.480.2018.2.MS
     ∟Ulga prorodzinna – brak porozumienia.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.462.2018.1.JK2
     ∟Możliwość odliczenia alimentów wypłaconych byłej żonie od dochodu z tytułu emerytury francuskiej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.370.2018.2.EC
     ∟Opodatkowanie alimentów otrzymywanych od męża

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.314.2018.2.MS2
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania kwoty otrzymanej w wyniku postępowania egzekucyjnego, tj. należności głównej (alimentów) oraz odsetek od alimentów.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2018.1.EC
     ∟Opodatkowanie świadczenia pieniężnego otrzymywanego od męża

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.189.2018.1.HD
     ∟Czy ulga prorodzinna przysługuje obydwojgu rodzicom w równych wysokościach?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.111.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymywania środków pieniężnych z tytułu zawartej umowy alimentacyjnej.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.33.2018.1.KP
     ∟Otrzymywane przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec tego, Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać ją w zeznaniu rocznym.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.73.2018.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku alimentów.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.203.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania otrzymywania comiesięcznie środków pieniężnych.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.160.2017.1.MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.82.2017.2.TR
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.71.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.16.2017.2.SK
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za cały 2016 r. w związku z faktycznym sprawowaniem opieki nad córką, która mieszka tylko z Nią i którą wychowuje tylko Ona, zaś były mąż nie bierze udziału w wychowywaniu córki, tylko ponosi obciążenia finansowe w postaci alimentów i nie wyraża zgody na porozumienie, co do odliczenia ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię zgodnie z faktycznym wychowywaniem córki? Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za cały 2016 r.?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-647/16-1/ŁS
     ∟Otrzymywane na podstawie wyroku sądu przez Wnioskodawczynię alimenty do wysokości 700 zł miesięcznie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-302/16/TJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania alimentów.

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-494/16-4/JK2
     ∟Czy otrzymywane od męża alimenty na dzieci będą stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

2016.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-434/16-2/DJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymanych zaległych alimentów od byłego męża.

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1325/15-3/JL
     ∟Pobierana przez Komornika opłata za egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz ze stosunku pracy, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-892/14/16-S/ENB
     ∟Czy przekazywane na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawczyni przez jej małżonka kwoty wydatkowane na utrzymanie rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-511/15/JG
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymywanych alimentów

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-712/15/RS
     ∟Prawo do preferencyjnego rozliczenia.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-647/15-4/JK
     ∟Otrzymywane na podstawie ugody pozasądowej świadczenia w postaci: wypłaconej jednorazowo kwoty 450.000 zł, spłatę kredytu bankowego ciążącego na Wnioskodawczyni wraz z obciążającymi ją kosztami egzekucji (płatną jednorazowo), kwotę płatną comiesięcznie w wysokości 4.500 zł, przez 15 lat tytułem renty pieniężnej ustanowionej za wynagrodzeniem, abonament na usługi medyczne o wartości 300 zł miesięcznie, przez kolejne 25 lat również tytułem renty ustanowionej za wynagrodzeniem, a także alimenty będą stanowiły źródło przychodów zakwalifikowane do innych źródeł i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni jest obowiązana wykazać ten przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-399/15-4/WS
     ∟Obowiązki płatnika.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-126/15/AD
     ∟Czy odsetki od alimentów podlegają opodatkowaniu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

2015.05.22 - Minister Finansów - DD3.8222.2.1.2015.KDJ
     ∟Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych.

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4514-16/15/TJ
     ∟Opodatkowanie cesji wierzytelności.

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-106/15-4/JK3
     ∟Należy stwierdzić, że okoliczność, że dwie osoby wychowują te same dzieci wyklucza możliwość uznania, że którakolwiek z tych osób wychowuje dzieci samotnie. Tak więc dzieci są wychowywane przez oboje rodziców. Nie można zatem uznać, że Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą małoletnie dzieci, ponieważ ich wychowaniem zajmuje się wspólnie z matką dzieci.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj