Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcesoria samochodowe

 

akcesoria samochodowe 21 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.98.2016.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w systemie VAT-marża.

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-306/14-4/MC
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych zalegających w magazynie, które nie zostały sprzedane, w związku z tym są likwidowane/poddawane kasacji poprzez fizyczną likwidację?

2010.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-406/10-4/MM
     ∟akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranego zakresu czynności (grup asortymentowych) pomiędzy Wnioskodawcą a Dealerami.

2010.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-8/10-4/MN
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać z prawa zwrotu części za zakup kasy fiskalnej, jeżeli została zakupiona i zgłoszona do Urzędu Skarbowego ponad 3 miesiące przed wszelką sprzedażą, mimo że Serwis zgłosił kasę w Urzędzie Skarbowym kilka dni po wpisanym terminie rozpoczęcia faktycznej działalności?

2009.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-125/09-4/AS
     ∟ewidencjonowanie sprzedaży dywaników samochodowych gumowych i materiałowych za pomocą kasy fiskalnej

2008.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1156/08-2/JB
     ∟skoro Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała przychody ze sprzedaży części i akcesorii do pojazdów mechanicznych oraz będzie uzyskiwała przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz kancelarii prawnej w celu odpłatnego zawierania umów w imieniu tej kancelarii, nie może dokonać wyboru sposobu opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

2008.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-455/07/ES
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI

2007.07.04 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-308/07/MK
     ∟Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.

2007.07.04 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-163/07/MK
     ∟Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.

2007.05.04 - Urząd Skarbowy we Włodawie - NPV-443/1/NO3/07
     ∟Czy Spółka powinna ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej tylko sprzedaż usług naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz części zamiennych i olejów, czy też powinna również ewidencjonować za pomocą kasy sprzedaż wody, ścieków i usług rolniczych odbiorcom indywidualnym? PostanowienieNa podstawie:- art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),- art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),- § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie po rozpatr...

2007.03.26 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu - PD-2/415-27/07
     ∟czy w związku ze zmianą od 2007r. przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z tytułu prowadzonej działalności mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatniczka od maja 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu detalicznego akcesoriami do pojazdów samochodowych, głównie: fotelików do przewozu dzieci w samochodach, pokrowców na siedzenia samochodowe, mieszków (pokrowców na dźwignię zmiany biegów) oraz handlu detalicznego dywanikami samochodowymi. W 2006r. przychody z prowadzonej działalności opodatkowane były w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem wnoszącej zapytanie przychody osiągnięte w 2007r. z tytułu prow...

2007.03.15 - Urząd Skarbowy w Gryfinie - US.DPD/22/4111/3/3/07
     ∟Czy w 2007 r. prowadzona działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży opon samochodowych może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie – na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dokonując interpretacji art. 8 ust. 1 pkt 3 lit f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zawarty we wniosku Podatniczki, wspólnika F.H.U S.C. z dnia 28 grudnia 2006 r., uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi ...

2006.12.22 - Urząd Skarbowy w Pile - PP/443/53/06
     ∟Czy wystąpił od 01.09.2006r. obowiązek instalowania kasy rejestrującej w przypadku prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży farb, lakierów, utwardzaczy i innych akcesoriów lakierniczych ? Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akcesoriów lakierniczych tj. farby, lakiery, utwardzacze, rozpuszczalniki, kity, podkłady itp. sklasyfikowane w PKWiU 24.3. Dostawy tych towarów dokonuje na rzecz firm, a sporadycznie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Podatnik zauważył, że od 01.09.2006r. obowiązek rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wystąpił u sprzedawców części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Stanowisko zawarte we wnio...

2006.12.12 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PP/443-67/06
     ∟Czy w związku ze zmianą przepisów, jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej sprzedaży rozruszników i alternatorów (nie tylko samochodowych), określonych kodem PKWiU produktu od nr 31.61.22 do 31.61.22.50.40?

2006.10.31 - Urząd Skarbowy w Kościanie - PP/443-22/JUS/06
     ∟Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej? Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotó...

2006.10.20 - Izba Skarbowa w Katowicach - IPB_1/4407-0010/06/I
     ∟Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przy świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem części i akcesoriów samochodowych. D E C Y Z J A

2006.10.18 - Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim - 1414/PP/PO/443-31/06/AU
     ∟Czy podatnik świadcząc usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKWiU 28.52) miał obowiązek instalacji kasy fiskalnej z dniem 01.09.2006 r.? W dniu 25 lipca 2006r. do

2006.10.04 - Urząd Skarbowy we Wschowie - II/443-19/06
     ∟Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na naprawianiu felg samochodowych oraz kupnie i sprzedaży używanych opon Podatniczka jest zobowiązana do zainstalowania od 1 września 2006 r. kasy rejestrującej?

2005.02.11 - Urząd Skarbowy w Brzozowie - PP/443-1/4/05
     ∟Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie skupu i sprzedaży samochodów używanych, części samochodowych oraz usług mechanicznych, czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy tzw. "zakupach kosztowych" związanych z dostawą towarów i usług opodatkowaną zarówno na zasadach ogólnych jak i stosując szczególną procedurę opodatkowania?

2004.05.19 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1MUS-1471/DPD/423/70/2004/DC
     ∟W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów Spółka podjęła zamiar przyznania Autoryzowanym Dystrybutorom wynagrodzenia za wszelkie podjęte przez nich działania komercyjne w celu realizowania miesięcznych planów sprzedaży, które Spółka ustali indywidualnie dla każdego z członków sieci dystrybucyjnej. Spółka zwraca się z prośba o podwierdzenie, iż w tej sytuacji:1)wynagrodzenie płacone Dystrybutorom za podejmowane działania w celu realizacji planu sprzedaży nie będzie miało wpływu na wysokość obrotu Spółki z tytułu sprzedaży samochodów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT,2)wynagrodzenie płacone przez Spółkę na podstawie wystawianych przez Dystrybutoró...

2004.03.10 - Urząd Skarbowy w Lubaniu - PD/415-4/04/R
     ∟Podatnik prowadzi w 2004 r. działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Działalność polega na sprowadzaniu z zagranicy, na własne nazwisko, używanych części samochodowych typu kompletne nadwozie samochodowe, rozmontowywaniu ich i sprzedaży pojedynczych elementów. Podatnik pyta, jaką stawką podatku powinien opodatkować osiągnięty z tej działalności przychód. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegaj

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj