Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: abolicja podatkowa

 

abolicja podatkowa 120 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.489.2018.2.KR
     ∟Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w odniesieniu do dochodów uzyskanych z zagranicy oraz obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.397.2018.3.JM
     ∟1) Czy do dochodów osiągniętych przez Podatnika z tytułu pracy za granicą mają zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i ulga abolicyjna? 2) Czy do obliczenia podatku mają zastosowanie jako podstawa kwota postawiona do dyspozycji Podatnika na rachunku bankowym w złotych polskich oraz stawka delegacyjna określone dla USA, które to stawka obejmuje wszystkie dni przebywania poza Polską w związku z pracą? 3) Czy Podatnik jest zwolniony z wpłaty zaliczek na podatek od dochodów osiągniętych z tytułu pracy za granicą w trakcie roku podatkowego? 4) Czy państwem uzyskania dochodu, które należy wskazać w formularzu zeznania podatkowego PIT/ZG, są USA?

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.219.2018.2.MP
     ∟ustalenie obowiązku podatkowego oraz zastosowanie ulgi abolicyjnej

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.146.2018.4.KR
     ∟Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia w Algierii i Egipcie podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogę korzystać z abolicji podatkowej?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.60.2018.1.JM
     ∟w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.550.2017.2.JK2
     ∟Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.9.2018.1.JK3
     ∟W sytuacji nie osiągnięcia dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz podmiotu arabskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni będzie miała jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.286.2016.7.KR
     ∟Ulga abolicyjna. Dochody z Korei Płd.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.281.2017.1.JK3
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi?

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.5.2017.2.AKU
     ∟Opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Wielkiej Brytanii.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.816.1.JG
     ∟Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę pracy najemnej w Arabii Saudyjskiej na rzecz podmiotu, którym jest pracodawca usytuowany w Arabii Saudyjskiej pozwala Wnioskodawcy na skorzystanie z uprawnienia do skorzystania z ulgi abolicyjnej?

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.229.2016.1.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Arabii Saudyjskiej.

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-97/13-5/S/AM
     ∟w zakresie możliwości skorzystania z „ulgi abolicyjnej”

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.752.2016.1.AK
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych w 2016 r. i w latach następnych na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.751.2016.1.AK
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej uzyskanych w 2015 r. na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.529.2016.2.KR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2014 r. i w latach następnych z pracy wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-666/16-1/APS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii i Wielkiej Brytanii.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-95/13/16-5/S/AM
     ∟W zakresie możliwości skorzystania z „ulgi abolicyjnej”

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-4/16-3/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.318.2016.2.KR
     ∟Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w 2016 r. i latach późniejszych. Dochód uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.266.2016.3.KR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2015 r. i w latach następnych z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą i faktycznym zarządem w Singapurze, na Cyprze oraz w Norwegii

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.286.2016.1.KR
     ∟Ulga abolicyjna. Dochody z Korei Płd.

2016.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.285.2016.1.KR
     ∟Ulga abolicyjna. Dochody z Korei Płd.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-547/16-5/MS2
     ∟Wnioskodawca jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe za rok 2015 i rozliczyć swoje dochody w Polsce. W Polsce zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego zaliczenia, a także art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący ulgę abolicyjną. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w roku 2015 w Singapurze, zgodnie z powołaną wyżej konwencją polsko-singapurską ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-547/16-4/MS2
     ∟Wnioskodawca jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe za rok 2015 i rozliczyć swoje dochody w Polsce. W Polsce zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego zaliczenia, a także art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący ulgę abolicyjną. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w roku 2015 w Singapurze, zgodnie z powołaną wyżej konwencją polsko-singapurską ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-425/16-5/JK3
     ∟1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne? 2) Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia? Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-425/16-4/JK3
     ∟1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne? 2) Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia? Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-338/16/AK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g updof w stosunku do dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Arabii Saudyjskiej, uzyskanych w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 r. i uzyskiwanych w latach następnych.

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-202/16-3/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z Królestwa Arabii Saudyjskiej.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-361/16/AK
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na statkach sejsmicznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii.

1 2 3 4

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj