Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zarządzanie pośrednie

 

zarządzanie pośrednie 8 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.233.2018.2.DK
     ∟Czy usługa kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling) jako nie mieszcząca się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych zawartym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2005.09.20 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/REI/4001- 71 /05/WAK
     ∟Podatnik pyta czy będąc pośrednio zarządzanym przez nierezydenta, w myśl prawa dewizowego, powinien podlegać właściwości Naczelnika “dużego” urzędu.

2005.08.23 - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach - PDIII/005-8/69376/2005 PBB1/423-832/05
     ∟Spółka "A" w czerwcu br. w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięła informację , że w spółce dominującej "B" , która posiada ponad 70% akcji w kapitale spółki "A" i głosów na zgromadzeniu, jednym z akcjonariuszy jest podmiot posiadający siedzibę na terenie Włoch i dysponujący w spółce "B" ponad 5% głosów. Czy w związku z tym na podstawie art. 5 ust.9b pkt 7 lit.c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych - spółka "A" powinna zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2004.06.18 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/423/329/KO/04
     ∟Czy w sytuacji gdy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spełniony jest warunek "zarządzania pośredniego przez nierezydenta z art.5 ust.9b pkt. 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych.Według skladającego zapytanie wspomniany artykuł nie ma zastosowania w opisanej sytuacji ze względu na to, że fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełnia przesłanek sprawowania zarządu. Przedmiotem zapytania Podatnika jest wykładnia przepisu zawartego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21...

2004.06.07 - Urząd Skarbowy w Lubinie - PD-III/005/29/03
     ∟Podatnik wnosi zapytanie dotyczące ustalenia obowiązku zmiany właściwości urzędu skarbowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.06.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw (...) (Dz. U. Nr 123, poz. 1302) przedstawiając stan faktyczny spółki w sposób następujący:Podatnik jest spółką prawa niemieckiego, prowadzącą na terytorium Polski działalność w zakresie świadczenia usług montażowych. Spółka zarejestrowała się w Urzędzie Skarbowym w L. jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U...

2004.06.04 - Urząd Skarbowy w Brzesku - POII/423-1/04
     ∟Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale zakładowym spółki powoduje, że spółka podlega właściwości tzw. "dużych urzędów skarbowych" ?W odpowiedzi na pismo z dnia 26-05-2004 r. będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego

2004.02.27 - Urząd Skarbowy w Słubicach - PDP-423/1/2004
     ∟Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

2004.02.04 - Urząd Skarbowy w Śremie - PD/G/423/1/2005
     ∟Czy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej akcjonariusza Podatnik był zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego? Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2004 roku akcjonariusz Podatnika – spółka "X" posiadająca 40,80% akcji została sprywatyzowana i 50% i 1 akcję objęła spółka "Y" a 35% i 1 akcję objęła spółka "Z". W sierpniu 2004 roku 10% spółki "X" (udziałowca Podatnika) odkupiła spółka "A" (kapitał zagraniczny). Według struktury właścicielskiej spółki "X" wynika, iż kapitał zagraniczny stanowi bezpośrednio i pośrednio 77,64%. Według Wnioskodawcy zachodzą przesłanki określone w art. 5 ust....

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj