Interpretacje podatkowe do PKD 96.09.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 96.09.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


119/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 96.09.Z -

1 2 3 4

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.321.2019.5.OA
     ∟(...) prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD: 82.99.Z), pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD: 96.09.Z); uczestniczy w charakterze wspólnika w spółce jawnej D, prowadzącej działalność gospodarczą zasadniczo w zakresie pozostałej działalności wspomagającej (...)

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.402.2019.5.PM
     ∟(...) gospodarczą w zakresie 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne (główny przedmiot działalności) i 64.19.Z, 33.20.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 70.22.Z, 96.09.Z (pozostały przedmiot działalności). Wnioskodawca prowadzi tą działalność gospodarczą od dnia 9 kwietnia 1996 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W (...)

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.416.2019.4.AKU
     ∟(...) gospodarczą w zakresie 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne (główny przedmiot działalności) i 64.19.Z, 33.20.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 70.22.Z, 96.09.Z (pozostały przedmiot działalności). Wnioskodawca prowadzi tę działalność gospodarczą od dnia 9 kwietnia 1996 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W (...)

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.300.2019.2.OS
     ∟(...) działalność związana ze sportem, 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, (...)

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.379.2019.1.RR
     ∟(...) wspomagająca edukację;PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Spółka komandytowa zamierza prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której (...)

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.297.2019.2.MG
     ∟(...) doprecyzowała opis zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, że w dniu 21 czerwca rozpoczęła jednoosobową działalność gospodarczą, strzyżenie psów, PKD 96.09.Z i PKWiU 96.02.11.0, przyjmując formę opodatkowania ryczałt. W związku z powyższym opisem zadano ostatecznie sformułowane pytanie. Czy forma ryczałtu dla (...)

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.146.2019.2.PR
     ∟(...) 10.89.Z, 46.11.Z, 46.19.Z, 46.32.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 63.99.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 96.09.Z. Wnioskodawca jest z wykształcenia mistrzem z zawodu masarz, rozbieracz, wędliniarz, z dwudziestoletnim doświadczeniem w tym zakresie. W trakcie (...)

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.145.2019.2.PR
     ∟(...) 10.89.Z, 46.11.Z, 46.19.Z, 46.32.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 63.99.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 96.09.Z. Wnioskodawca jest z wykształcenia mistrzem z zawodu masarz, rozbieracz, wędliniarz, z dwudziestoletnim doświadczeniem w tym zakresie. W trakcie (...)

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.150.2019.2.AZ
     ∟(...) prac chronionych prawem autorskim,82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Według przekazanych Spółce informacji Sprzedawca jest producentem szerokiej gamy (...)

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.157.2019.1.AGW
     ∟(...) 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.24.Z, 95.25.Z, 95.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.03.Z, 96.04.Z, 96.09.Z. Wydruk CEIDG Wnioskodawcy stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 30 stycznia 2017 r. Wnioskodawca (...)

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.91.2019.1.AA
     ∟(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod następującymi kodami PKD: 90.04.Z, 79.90.C, 85.52.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 93.29.Z, 96.09.Z. Jest to jedyne źródło utrzymania Wnioskodawcy. Ponad 90% przychodów osiąganych z prowadzonej działalności wynika z: obsługi muzycznej liturgii - (...)

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.826.2018.2.MJ
     ∟(...) sprzątanie; 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad; 42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli; 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę; 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane; 02.10.Z - (...)

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.358.2018.1.MS
     ∟(...) 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 82.19.Z, 92.00.Z, 96.09.Z. 3. Informacja dot. czy działki przeznaczone do sprzedaży były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności (...)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟(...) rozrywkowa i rekreacyjna, 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Faktycznie wykonywana działalność gospodarcza Wnioskodawcy mieści się w PKD (...)

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.545.2018.2.MM
     ∟(...) (PKD 82.99.Z), Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.1), Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Placówka opiekuńczo-wychowawcza będzie miała charakter socjalizacyjny (o „której” mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie (...)

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.475.2018.1.AS
     ∟(...) sklasyfikowanej w 59.12.Z, działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z. Działalność fotograficzna opierać się będzie głównie na sesjach zdjęciowych (sesje portretowe, sesje ślubne oraz fotorelacje z przebiegu uroczystości, (...)

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟(...) niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.540.2018.2.MR
     ∟(...) 43.34.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 49.31.Z, 49.39.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 59.11.Z, 66.19.Z, 68.20.Z, 68.32.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 81.10.Z, 81.21.Z, 96.09.Z). Wnioskodawca jest zwolniony podmiotowo z VAT do wysokości obrotów 200 tys. zł. W ramach tej działalności nie zajmuje się usługami świadczenia pomocy (...)

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.307.2018.3.AT
     ∟(...) i Informacji o Działalności Gospodarczej, w dniu … czerwca 2018 r. dłużnik rozpoczął działalność gospodarczą (przeważająca działalność gospodarcza PKD – 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, wykonywana działalność gospodarcza PKD 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie). Miejsce (...)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.291.2018.1.KO
     ∟(...) (PKD 82.99.Z); 72. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 73. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.295.2018.1.AB
     ∟(...) niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.253.2018.2.MJ
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 .Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 .Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.143.2018.2.MC
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11 Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.282.2018.2.JO
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, (...)

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.192.2018.1.AKR
     ∟(...) i walcowanie metali; metalurgia proszków, 28.9. - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 28.49.Z - produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. W celu świadczenia usług produkcyjnych o charakterystyce wskazanej powyżej, Spółka (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2018.1.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.101.2018.4.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.258.2018.1.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.107.2018.5.KT
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarcza w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, oraz kodem PKD 96.09.Z. – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 (...)

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.85.2018.1.AKR
     ∟(...) następujące zdarzenie przyszłe. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu usługi strzyżenia i pielęgnacji psów (PKD 96.09.Z – pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana) Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w (...)

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj