Interpretacje podatkowe do PKD 96.09.Z
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Interpretacje podatkowe do PKD 96.09.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


106/425594 - interpretacji podatkowych
do PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1 2 3 4

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟(...) rozrywkowa i rekreacyjna, 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Faktycznie wykonywana działalność gospodarcza Wnioskodawcy mieści się w PKD (...)

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.545.2018.2.MM
     ∟(...) (PKD 82.99.Z), Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.1), Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Placówka opiekuńczo-wychowawcza będzie miała charakter socjalizacyjny (o „której” mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie (...)

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.475.2018.1.AS
     ∟(...) sklasyfikowanej w 59.12.Z, działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z. Działalność fotograficzna opierać się będzie głównie na sesjach zdjęciowych (sesje portretowe, sesje ślubne oraz fotorelacje z przebiegu uroczystości, (...)

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟(...) niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.540.2018.2.MR
     ∟(...) 43.34.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 49.31.Z, 49.39.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 59.11.Z, 66.19.Z, 68.20.Z, 68.32.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 81.10.Z, 81.21.Z, 96.09.Z). Wnioskodawca jest zwolniony podmiotowo z VAT do wysokości obrotów 200 tys. zł. W ramach tej działalności nie zajmuje się usługami świadczenia pomocy (...)

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.307.2018.3.AT
     ∟(...) i Informacji o Działalności Gospodarczej, w dniu … czerwca 2018 r. dłużnik rozpoczął działalność gospodarczą (przeważająca działalność gospodarcza PKD – 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, wykonywana działalność gospodarcza PKD 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie). Miejsce (...)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.295.2018.1.AB
     ∟(...) niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.291.2018.1.KO
     ∟(...) (PKD 82.99.Z); 72. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 73. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). Działalność operacyjna (tj. podstawowa działalność gospodarcza) Wnioskodawcy koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu scentralizowanych, kompleksowych (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.253.2018.2.MJ
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 .Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 .Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.282.2018.2.JO
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.143.2018.2.MC
     ∟(...) 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11 Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, (...)

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.192.2018.1.AKR
     ∟(...) i walcowanie metali; metalurgia proszków, 28.9. - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 28.49.Z - produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. W celu świadczenia usług produkcyjnych o charakterystyce wskazanej powyżej, Spółka (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.258.2018.1.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.257.2018.1.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.101.2018.4.KO
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe oraz kodem PKD 96.09.Z. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 grudnia (...)

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.107.2018.5.KT
     ∟(...) zarejestrował pozarolniczą działalność gospodarcza w zakresie działalności określonej kodem PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, oraz kodem PKD 96.09.Z. – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 1 (...)

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.85.2018.1.AKR
     ∟(...) następujące zdarzenie przyszłe. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu usługi strzyżenia i pielęgnacji psów (PKD 96.09.Z – pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana) Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w (...)

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.88.2018.1.KR
     ∟(...) i walcowanie metali; metalurgia proszków, 28.9 – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 28.49.Z – produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. W celu świadczenia usług produkcyjnych, o charakterystyce wskazanej powyżej, (...)

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.904.2017.1.AW
     ∟(...) 46.45.Z, 46.46.Z, 46.49.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 78.10.Z, 82.99.Z, 85.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 96.09.Z. Od dnia 1 lipca 2015 r., na podstawie zaświadczenia starosty, prowadzi Pani działalność jako placówka niepubliczna: „(…) Niepubliczny … (…)”. W (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟(...) 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 90.02.Z, 95.11.Z, 96.09.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci internet, a więc działalność sklasyfikowana w kodzie 61.20.Z. (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.215.2017.2.BK
     ∟(...) umową Spółki, co nie jest wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wchodzi wykonywanie ww. usług, a mianowicie: PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów oraz PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Spółka posiada wolne środki finansowe i zamierza je pożyczyć Wnioskodawcy za (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4016.1.2017.1.PW
     ∟(...) co nie jest wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wchodzi wykonywanie między innymi usług, a mianowicie: PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów oraz PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na Spółce będzie (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.727.2017.3.ICz
     ∟(...) umową Spółki, co nie jest wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wchodzi wykonywanie ww. usług, a mianowicie: PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów oraz PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Spółka posiada wolne środki finansowe i zamierza je pożyczyć za wynagrodzeniem. (po (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.362.2017.3.MCZ
     ∟(...) z umową Spółki, co nie jest wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wchodzi wykonywanie usług, a mianowicie: PKD 64.92.Z. pozostałe formy udzielania kredytów oraz PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Spółka posiada wolne środki finansowe i zamierza je pożyczyć za wynagrodzeniem (po (...)

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.617.2017.1.RR
     ∟(...) co nie jest wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wchodzi wykonywanie między innymi usług, a mianowicie: PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów oraz PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na Spółce będzie (...)

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.617.2017.1.BW
     ∟(...) architektury 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (wskazanym także w CEIDG) (...)

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.566.2017.2.ICz
     ∟(...) 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 80.20.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, 82.92.Z, 82.99.Z, 95.12.Z, 95.21 .Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.25.Z, 95.29.Z, 96.09.Z. Jednak Wnioskodawca faktycznie głównie wykonuje działalność obejmującą obszar projektowania architektonicznego, usługi projektowe, obsługa inwestycji w tym (...)

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.211.2017.1.EC
     ∟(...) na zlecenie” objęta kodem PKD 68.32.Z, zgodnie z w/w Rozporządzeniem;„Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” objęta kodem PKD 96.09.Z. Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości (lokali mieszkalnych) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.18.2017.3.AP
     ∟(...) prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Przedstawione we wniosku nieruchomości stanowią środki trwałe podlegające (...)

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-2.4512.39.2017.1.TK
     ∟(...) sklasyfikowanego w 74.90.Z, działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z, dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 96.09.Z. W działalności Wnioskodawcy standardowo występują sytuacje kiedy świadczy on na rzecz klientów usługi w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych (...)

1 2 3 4

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj