Interpretacje podatkowe do PKD 77.29.Z
- Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 

Interpretacje podatkowe do PKD 77.29.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


42/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

1 2

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.157.2019.1.AGW
     ∟(...) 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.22.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, (...)

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.138.2019.2.KM
     ∟(...) związana z reprezentowaniem mediów 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.253.2018.2.MJ
     ∟(...) 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31 .Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61 .Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 .Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 .Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.143.2018.2.MC
     ∟(...) 45.11 Z, 45.20.Z, 45.31 Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61 Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11 Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.282.2018.2.JO
     ∟(...) 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez (...)

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.6.2018.3.MPU
     ∟(...) i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z). Obecnie Sprzedający prowadzi działalność tylko w zakresie – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). (...)

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.8.2018.2.SR
     ∟(...) i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z). Obecnie Sprzedający prowadzi działalność tylko w zakresie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Sprzedający (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.242.2017.2.NL
     ∟(...) kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 95.11.Z, 18.20.Z, 42.22.Z, 61.10.Z, 61.30.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 77.33.Z, 80.20.Z, 95.12.Z oraz 95.21.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie (...)

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.243.2017.2.NL
     ∟(...) kody PKD: 93.29.Z, 18.13.Z, 43.21.Z. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.89Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 77.29.Z, 90.02.Z, 95.11.Z, 96.09.Z. Przedmiotem wyodrębnienia będzie działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci internet, a więc działalność (...)

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.566.2017.2.ICz
     ∟(...) 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 70.22.Z, 71.12.Z, 71.20.A, 71.20.B, 72.19.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.22.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 80.20.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, (...)

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.194.2017.1.MN
     ∟(...) związana z reprezentowaniem mediów 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (...)

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.67.2017.1.BKD
     ∟(...) związana z reprezentowaniem mediów 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.918.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.917.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.657.2016.2.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.919.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.656.2016.2.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.916.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.920.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.915.2016.1.RK
     ∟(...) następującymi symbolami PKD: 86.22.Z, 22.23.Z, 43.32.Z, 46.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 49.41.Z, 58.13.Z, 64.99.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 70.22.Z, 73.12.A ,73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 77.29.Z, 77.39.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 87.90.Z, 96.04.Z, 96.09.Z - przy czym za działalność główną, wskazaną także w KRS, jest (...)

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-323/16/EJ
     ∟(...) lodówki, itp.) oraz wynajem nieruchomości (PKD 68.20.Z). Pozostały zakres działalności obejmuje PKD 46.73.Z, 46.74.Z, 47.43.Z, 47.91.Z, 49.41.Z, 64.92.Z, 66.19.Z, 77.29.Z, 77.39.Z. Całość przychodów podlega rozliczeniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie księgi handlowej. Wnioskodawca jest czynnym (...)

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.109.2016.1.IC
     ∟(...) sprzętu RTV i AGD (pralki, telewizory, lodówki, itp.). Pozostały zakres działalności obejmuje PKD 46.73.Z, 46.74.Z, 47.43.Z, 47.91.Z, 49.41.Z, 64.92.Z, 66.19.Z, 68.20.Z, 77.29.Z, 77.39.Z. Całość przychodów podlega rozliczeniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie księgi handlowej. Wnioskodawca jest czynnym (...)

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-53/16/ASz
     ∟(...) pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD 88.99.Z; wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD 77.29.Z. Stowarzyszenie będzie realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dofinansowane zadanie pt. „..”. Inwestycja (...)

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-671/15-4/MN
     ∟(...) – 73.1,wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z,pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – (...)

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-171/15/DW
     ∟(...) 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez (...)

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-361/15/JP
     ∟(...) 33.12.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z,11, 77.12.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 96.09.ZWnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez (...)

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-58/15-7/EK
     ∟(...) – PKD 77.21.Z,Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z,Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z,Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD (...)

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-343/14/AP
     ∟(...) (wg kodów PKD) jest: 47.79.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.51.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 81.10.Z, 82.92.Z, 82.99.Z. Wnioskodawca dotychczas „nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od VAT”, gdyż jego sprzedaż przekraczała limity (...)

2013.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-755b/13/AJ
     ∟(...) gospodarczej i zarządzania. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając (...)

2013.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-204/13-5/KW
     ∟(...) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) od 02 listopada 2011 r. w zakresie między innymi wypożyczania mebli PKD 77.29.Z. Zainteresowana jest opodatkowana według skali podatkowej i prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT. Wypożyczane meble stanowią (...)

1 2

Dołącz do 41810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj