Interpretacje podatkowe do PKWiU 67.13.10-00.10

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 67.13.10-00.10

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


46/400981 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 67.13.10-00.10

1 2

2013.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-79a/13/EK
     ∟(...) statystycznej ww. usług. Pana zdaniem, przedmiotowe usługi powinny być w całości klasyfikowane pod następującymi symbolami:PKWiU 1997: w zakresie kredytów: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów,PKWiU 2004: 67.13.10-00.00 Usługi pomocnicze związane z (...)

2013.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-209/13-2/MKw
     ∟(...) gdzie indziej nie wymienione.” Bank zwraca uwagę, iż na grupowanie PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;67.13.10.00.20 Usługi doradztwa finansowego i (...)

2013.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-208/13-2/MKw
     ∟(...) gdzie indziej nie wymienione.” Bank zwraca uwagę, iż na grupowanie PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;67.13.10.00.20 Usługi doradztwa finansowego i (...)

2013.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-210/13-2/MKw
     ∟(...) gdzie indziej nie wymienione.” Bank zwraca uwagę, iż na grupowanie PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;67.13.10.00.20 Usługi doradztwa finansowego i (...)

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-211/13-2/MKw
     ∟(...) gdzie indziej nie wymienione.” Bank PL zwraca uwagę, iż na grupowanie PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;67.13.10.00.20 Usługi doradztwa finansowego i (...)

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-212/13-2/MKw
     ∟(...) gdzie indziej nie wymienione.” Bank zwraca uwagę, iż na grupowanie PKWiU 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów;67.13.10.00.20 Usługi doradztwa finansowego i (...)

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-777/12-2/MPe
     ∟(...) powyżej wskazanych usług.Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe usługi są w całości klasyfikowane pod następującymi symbolami:PKWiU 1997: w zakresie kredytów: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów oraz odpowiednio na gruncie PKWiIU z 2004 r. i 2008 r. to:PKWiU (...)

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-864/12/MN
     ∟(...) wskazanych usług. Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe usługi powinny być w całości klasyfikowane pod następującymi symbolami: PKWiU z 1997 r.: w zakresie kredytów: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów,PKWIU z 2004: 67.13.10-00.00 Usługi pomocnicze związane z (...)

2012.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-313/12-2/PR
     ∟(...) pozostałe, gdzie indziej niewymienione”. Bank zwraca uwagę, iż na grupowanie 67.13.10-00 (zgodnie z PKWiU z 1997 r.) składają się 4 szczegółowe grupowania, tj.: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów; 67.13.10-00.20 Usługi doradztwa finansowego i maklerów; (...)

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1515/11/AT
     ∟(...) (PKWiU 67.13.10), a w ramach tej kategorii (na gruncie PKWiU 1997) do usług pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10). W rezultacie nie budziło wątpliwości, iż jako takie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie odnośnych przepisów ustawy o VAT w brzmieniu (...)

2011.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1392/11/AT
     ∟(...) (PKWiU 67.13.10), a w ramach tej kategorii (na gruncie PKWiU 1997) do usług pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10). W rezultacie, nie budziło wątpliwości, iż jako takie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie odnośnych przepisów ustawy o VAT w brzmieniu (...)

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1315/11/MN
     ∟(...) (PKWiU 67.13.10), a w ramach tej kategorii (na gruncie PKWiU 1997) do usług pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10). W rezultacie nie budziło wątpliwości, iż jako takie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie odnośnych przepisów ustawy o VAT w brzmieniu (...)

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-593/11/IK
     ∟(...) rozporządzenia według PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) mieściły się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 „usługi pośrednictwa między stronami zaangażowania w udzielanie i przyjmowanie kredytów”. Na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o podatku od (...)

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-899/11/IK
     ∟(...) rozporządzenia według PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) mieściły się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 „usługi pośrednictwa między stronami zaangażowania w udzielanie i przyjmowanie kredytów”.Na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o podatku od (...)

2011.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-328/11-3/MM
     ∟(...) (PKWiU 67.13.10), a w ramach tej kategorii (na gruncie PKWiU 1997) do usług pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10). W rezultacie nie budziło wątpliwości, iż jako takie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie odnośnych przepisów ustawy o VAT w brzmieniu (...)

2010.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1017/10-4/MP
     ∟(...) podatnikiem VAT. Obecnie oprócz działalności opodatkowanej Wnioskodawca prowadzi również działalność zwolnioną polegającą na pośrednictwie kredytowym - PKWiU 67.13.10-00.10. Działalność opodatkowana to przeważający rodzaj działalności i stanowi 98%.Od zakupu materiałów do wybudowania budynku został w całości odliczony (...)

2010.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-710/10-2/PR
     ∟(...) w udzielanie kredytów”. Powyższe typy usług mieszczą się w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 1997 r. pod kodami, odpowiednio, 67.12.10-00.10 oraz 67.13.10-00.10 (dla PKWiU z 2004 r. odpowiednio: 67.12.10-00.10 oraz 67.13.10-00.00, zaś dla PKWiU z 2008 r., odpowiednio, 66.12.11.0 oraz 66.19.99.0). Tym samym, usługi o (...)

2010.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-643/10-2/MR
     ∟(...) rzecz pośrednika są sklasyfikowane według PKWiU z 1997 r. jako „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe” - 67.13.10-00 (w szczególności 67.13.10-00.10 „Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielaniu i przyjmowaniu kredytów”).Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od (...)

2010.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-139/10-4/AP
     ∟(...) Opinią klasyfikacyjną z dnia 16 grudnia 2009 r., przedmiotowe usługi powinny być w całości klasyfikowane pod następującymi symbolami:PKWiU 1997: w zakresie kredytów: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytóworaz odpowiednio na gruncie PKWiU z 2004 r. i 2008 r. to:PKWIU (...)

2010.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1162/09-4/JL
     ∟(...) znajdują się pod symbolem 67.13.10-00 „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe”. Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów; 67.13.10-00.20 Usługi doradztwa finansowego i maklerów; (...)

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-978/09-4/JL
     ∟(...) znajdują się pod symbolem 67.13.10-00 „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe”. Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów; 67.13.10-00.20 Usługi doradztwa finansowego i maklerów; (...)

2009.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-585/09/KM
     ∟(...) pozostałe.pod symbolem 67.13.10-00 „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe”. Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia: 67.13.10-00.10 Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów; 67.13.10-00.20 Usługi doradztwa finansowego i maklerów; (...)

2009.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-486/09/MD
     ∟(...) z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (64.99.Z). „Usługa pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielenie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10), obejmuje czynności związane z uzyskaniem przez osoby fizyczne kredytu hipotecznego. Usługa polega na gromadzeniu, weryfikacji i przekazywaniu do banku (...)

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-91/09/BJ
     ∟(...) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 2 lutego 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2009.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-910/08/AP
     ∟(...) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 15 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2008.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-829b/08/AK
     ∟(...) w udzielaniu kredytów konsumenckich. W porozumieniu z Bankiem. przedmiotowe usługi sklasyfikowane zostały przez Wnioskodawcę jako usługi finansowe o symbolu PKWiU 67.13.10-00.10.W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę od Banku wynagrodzenie, nazywane przez strony w umowie (...)

2008.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-584/08/ICz
     ∟(...) podatkowych nadal stosowana jest PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. zgodnie z którą usługa mieściła się w grupowaniu: PKWiU 67.13.10-00.10 usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy (...)

2008.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-129/08/PSZ
     ∟(...) Usługi w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów obsługujących sprzedaż ratalną polegające na sporządzaniu umów kredytowych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 „Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów”. Grupowanie 67.13.10-00.10 mieści się w sekcji J PKWiU (...)

2008.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-757/07-2/AS
     ∟(...) z którym dla celów podatkowych nadal stosuje się PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. usługi te mieściły się w ugrupowaniu: PKWiU 67.13.10-00.10 „Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów”.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy (...)

2007.01.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR1/443-396/06/LS
     ∟(...) Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 1.09.2006r. Nr OK-5672/KU-4233/2006 r. usługi świadczone przez Stronę na rzecz Banku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.10 „usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów” (wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej (...)

1 2

Dołącz do 40306 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj