Interpretacje podatkowe do PKWiU 43.99.90.0
- Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 43.99.90.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


97/425594 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 43.99.90.0 - Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

1 2 3 4

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.451.2018.2.AP
     ∟(...) opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku). Czy Wnioskodawca nabywając usługę wynajmu dźwigu wraz z operatorem (PKWiU 43.99.90.0) od usługodawcy będącego czynnym podatnikiem VAT, na potrzeby świadczenia usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jest podatnikiem VAT w (...)

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.343.2018.1.WH
     ∟(...) pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0). Zamawiający (kontrahent, generalny wykonawca) nabywać będzie świadczenie od Wnioskodawcy w celu realizacji świadczenia na rzecz innego podmiotu. (...)

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.375.2018.3.APR
     ∟(...) trzeciego), wynajmującego, łącznie następujące usługi: wynajem żurawi wieżowych wraz z obsługą operatorską - klasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 43.99.90.0, jako, „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych”, transport żurawi wieżowych (...)

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.134.2018.2.IG
     ∟(...) dostawa); kod PKWiU 2015: 43.29.19.0 Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,montaż agregatu prądotwórczego; kod PKWiU 2015: 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,kompletny montaż instalacji czerpni i (...)

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.218.2018.2.MD
     ∟(...) działalności gospodarczej nastąpiło 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót i usług budowlanych, o symbolu PKWiU 43.99.90.0, 43.99.40. Przychody z tej działalności opodatkowane są stawką 5,5%. Żona Wnioskodawcy prowadziła działalność w takim samym zakresie, jak Wnioskodawca. (...)

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.224.2018.2.JN
     ∟(...) usług zawarty jest w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a „A” jest czynnym płatnikiem VAT. Zakres wykonanych robót Wnioskodawca zakwalifikował do PKWiU: 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”. Zakres wykonanych robót (prac) (...)

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.232.2018.1.IT
     ∟(...) szczegółowo określił, do których grup usług będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia” (są do usługi klasyfikowane od symbolu 41.00.30.0 do 43.99.90.0). Wnioskodawca w ramach zleceń wykonywanych na rzecz firm energetycznych, nie wykonuje usług sklasyfikowanych we wskazanym wyżej załączniku nr 14; do (...)

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.174.2018.2.MC
     ∟(...) bez kierowcy” w przypadku wynajmu bez obsługi; wynajem pojazdu na gąsienicach wyposażonego w podnośnik koszowy z obsługą, został zakwalifikowany do grupowania PKWiU 43.99.90.0 „roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.”. Podatnik świadczy ww. usługi na (...)

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.149.2018.2.JS
     ∟(...) PKWiU 33.20 „Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia”, PKWiU 43.99.50.0 „Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych”, PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, PKWiU 49.41.20.0 „Wynajem (...)

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.67.2018.2.KT
     ∟(...) przez Wnioskodawcę robót posiadają różne symbole klasyfikacyjne i zostały przez Wnioskodawcę przyporządkowane do grupowania według PKWiU 2008 do symboli: PKWiU 43.99.90.0 (pkt 1), PKWiU 43.12.12.0 (pkt 2) oraz PKWiU 81.30.12.0 (pkt 3).Przedmiotem umowy Wnioskodawcy z podwykonawcą pierwszego stopnia jest zakres wyodrębniony z (...)

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.181.2018.1.RG
     ∟(...) A będąca głównym wykonawcą korzysta z usług Wnioskodawcy. Usługi, które świadczy Wnioskodawca na rzecz Spółki A polegają na: Wynajmie koparki z operatorem PKWiU 43.99.90.0, Wynajmie ładowarki z operatorem PKWiU 43.99.90.0, Wynajmie spycharki z operatorem PKWiU 43.99.90.0. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na (...)

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.60.2018.1.RD
     ∟(...) korektą, kwoty netto, VAT i brutto po korekcie (netto równe brutto, VAT równy 0), kwotę zmniejszenia VAT, powód korekty: ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiana klasyfikacji PKWiU 43.99.90.0 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz art. 17 ust. 1 h ustawy o VAT podatek rozlicza nabywca. adnotację „odwrotne obciążenie”. W przypadku korekty do jednego (...)

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.48.2018.2.WN
     ∟(...) prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do: usług zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 43.99.90.0 wykonywanych bezpośrednio na rzecz inwestora,usług zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 43.99.90.0 wykonywanych jako podwykonawca,usługi najmu spycharki (...)

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.25.2018.2.IG
     ∟(...) się w załączniku nr 14 pod pozycją 48: „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” (PKWiU 43.99.90.0). Umowy ze wszystkimi Podmiotami Zewnętrznymi zostały zawarte w 2017 roku. Jednym z głównych założeń konstrukcji umów z Podmiotami Zewnętrznymi jest (...)

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.26.2018.1.IG
     ∟(...) Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia, 47 - 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych, 48 - 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Ponoszone przez Spółkę wydatki, które (...)

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.922.2017.2.JSZ
     ∟(...) w ramach systemu odwróconego VAT. Ponadto roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę zastępczego to usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 41.00.40.0, 43.22.12.0, 43.99.90.0, 43.91.19.0, 43.34.10.0, 43.21.10.2 i wymienione są w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc zatem pod uwagę okoliczności sprawy (...)

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.25.2018.2.AT
     ∟(...) w wyżej cyt. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, obejmuje m.in.: (…); 29 – 43.29.19.0 – Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane; (…) 48 – 43.99.90.0 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Według art. 17 ust. 1h ustawy, w (...)

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.654.2017.3.MC
     ∟(...) mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi polegającej na wynajmie pojazdu na gąsienicach wyposażonego w podnośnik koszowy, do której zastosowanie znajduje PKWiU 43.99.90.0 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej (...)

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.638.2017.2.PG
     ∟(...) mieścić się w grupowaniu statystycznym „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” (PKWiU 43.99.90.0)”, niemniej Wnioskodawca nie posiada w tym zakresie stosownej informacji statystycznej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że jest (...)

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.862.2017.1.AK
     ∟(...) podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE (...)

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.557.2017.2.IG
     ∟(...) pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0), przy czym jest to wskazanie własne Wnioskodawcy, ze względu na brak prawnego obowiązku wskazywania PKWiU na fakturach. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.616.2017.2.RM
     ∟(...) jest wykonywana przez firmę zewnętrzną na zlecenie Wnioskodawcy Sp. z o.o. Za wynajem dźwigu wraz z operatorem Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT zawierającą kod PKWiU 43.99.90.0 z adnotacją odwrotne obciążenie. Usługi te ujęte są w załączniku nr 14 do ustawy pod pozycją 48 jako „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych (...)

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.719.2017.1.RM
     ∟(...) 43.22.11.0, 43.22.12.0, 43.22.20.0, 43.29.11.0, 43.31.10.0, 43.32.10.0, 43.34.10.0, 43.34.20.0, 43.39.19.0, 43.91.11.0, 43.91.19.0, 43.99.10.0, 43.99.50.0, 43.99.70.0 i 43.99.90.0 podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest Wnioskodawca jako nabywca (...)

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.558.2017.2.IG
     ∟(...) pomp (symbol PKWiU - 42.21.23.0) lub Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (symbol PKWiU - 43.99.90.0), przy czym jest to wskazanie własne Wnioskodawcy, ze względu na brak prawnego obowiązku wskazywania PKWiU na fakturach. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.787.2017.1.MD
     ∟(...) (zarejestrowanego czynnego podatnika VAT), są sklasyfikowane w PKWIU jako: 43.29.12.0; 43.29.19.0; 43.32.10.0; 43.33.10.0; 43.33.29.0; 43.34.10.0; 43.39.11.0; 43.39.19.0; 43.99.90.0, podlegają opodatkowaniu na zasadzie tzw. „odwrotnego obciążenia”. Każda z nich mieści się bowiem w zał. nr 14 do ustawy. Tym samym stanowisko (...)

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.510.2017.2.JNA
     ∟(...) wynika z opisu sprawy, firma z Włoch – nabywca usługi świadczonej przez Wnioskodawcę – w okresie wykonywania na jego rzecz usługi sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 43.99.90.0, nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na terytorium Polski. Zatem nie został spełniony warunek określony w art. 17 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy, (...)

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.795.2017.1.AT
     ∟(...) zleca podmiotowi X. Do wykonania prac niezbędne jest również użycie dźwigu (do demontażu kalcynatora) - Wnioskodawca wynajmuje w tym celu dźwig z operatorem (PKWiU 43.99.90.0) od podmiotu Y. Podmioty X i Y są podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na (...)

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.929.2017.1.MW
     ∟(...) nie wykona żadnych robót aranżacyjnych, których nie chce Najemca;zakresem pytania nr 3 są objęte usługi wynajmu specjalistycznego podnośnika wraz z obsługą (PKWIU 43.99.90.0). Wnioskodawca nie planuje nabycia innych usług wymienionych w Załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług dla celów innych niż budowlane, (...)

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2013.2.MW
     ∟(...) nie wykona żadnych robót aranżacyjnych, których nie chce Najemca;zakresem pytania nr 3 są objęte usługi wynajmu specjalistycznego podnośnika wraz z obsługą (PKWIU 43.99.90.0). Wnioskodawca nie planuje nabycia innych usług wymienionych w Załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług dla celów innych niż budowlane, (...)

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.752.2017.1.RSZ
     ∟(...) w Załączniku nr 14 ustawy o VAT, takie jak np.: Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 43.99.90.0), Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych (PKWiU 43.22.20.0) [dalej: Usługi budowlane lub Usługi objęte załącznikiem]. Przy Usługach (...)

1 2 3 4

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj