Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.23.0
- Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 42.21.23.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


51/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 42.21.23.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

1 2

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.35.2017.2.AP
     ∟(...) związane z budową rurociągów przesyłowych”, 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”, 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP3.4512.163.2017.2.AT
     ∟(...) charakterze podwykonawców, o których mowa w art. 17 ust. 1h ustawy z tytułu świadczonych przez siebie usług (wymienionych w poz. 9 załącznika nr 14 do ustawy – PKWiU 42.21.23.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-3.4512.27.2017.2.KB
     ∟(...) rurociągów przesyłowych;w poz. 8 – PKWiU 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze;w poz. 9 – PKWiU 42.21.23.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-3.4512.56.2017.2.KB
     ∟(...) rurociągów przesyłowych;w poz. 8 – PKWiU 42.21.22.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze;w poz. 9 – PKWiU 42.21.23.0 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i (...)

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-216/16/BK
     ∟(...) naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa”, w których zakres wchodzą wybrane czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 ?Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki podatku VAT 23% dla zadań częściowych zamówienia pod nazwą „Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń (...)

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-84/16/DK
     ∟(...) 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-365/14/15-7/S/MP
     ∟(...) z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.Pozostałe wymienione we wniosku czynności, mianowicie: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (PKWiU 42.21.23.0), montaż i wymiana wodomierzy w podmiotach gospodarczych i w gospodarstwach domowych (PKWiU 43.22.11.0), to czynności, które mają charakter prac budowlanych i (...)

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-15/15/JP
     ∟(...) materiałów można zastosować (określoną przez Wnioskodawcę PKWiU 81.30.10.0) obniżoną stawkę podatku VAT 8%... Czy należy zastosować stawkę 23% VAT (PKWiU 42.21.23.0)...Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonaniu usługi związanej z utrzymaniem czystości na parkingach leśnych tj. koszenie traw (PKWiU (...)

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-650/14-6/MK
     ∟(...) związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody o oczyszczanie ścieków oraz stacji pomp o PKWiU 42.21.23.0 - prace związane z odmulaniem dna rowu;usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni o PKWiU 81.30.10.0 - wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, (...)

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-365/14-4/MP
     ∟(...) z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.Pozostałe wymienione we wniosku czynności, mianowicie: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (PKWiU 42.21.23.0), montaż i wymiana wodomierzy w podmiotach gospodarczych i w gospodarstwach domowych (PKWiU 43.22.11.0), to czynności, które mają charakter prac budowlanych i (...)

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-856/13-6/AO
     ∟(...) 1 w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP2/443-856/13-4/AO. Natomiast usługi wymienione w pytaniu nr 2 o wskazanym przez Wnioskodawcę dla tej usługi symbolu PKWiU 42.21.23.0 opodatkowane są 23% stawką podatku VAT, co zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP2/443-856/13-5/AO. Wątpliwości Wnioskodawcy (...)

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-856/13-5/AO
     ∟(...) zarośniętej powierzchni lustra wody, wykonanie opasek z kiszek faszynowych w stopie skarpy (dot. umocnienia brzegu skarpy rzeki) mieszczące się w grupowaniu PKWiU 42.21.23.0 opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Wskazać należy, (...)

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-844/13-2/JL
     ∟(...) utrzymanie dróg gminnych, 81.30.10.0 koszenie trawników i poboczy dróg, 42.11.20.0 równanie dróg gruntowych, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, budowa i remont, 42.21.23.0 budowa i remont przepustów drogowych, 042.21. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład pokrywa koszty prowadzonej działalności ze środków (...)

2012.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-606/12-4/UNR
     ∟(...) ścieków mieszkańcowi nie będzie miało charakteru odpłatnego. Usługi, za które Wnioskodawca pobiera wskazane we wniosku wpłaty od mieszkańców należą do PKWiU – 42.21.23.0 roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-817/12-2/JL
     ∟(...) klasyfikację usług przedstawioną przez podmiot wnioskujący o jej wydanie. W stanie faktycznym tej sprawy świadczone usługi zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 42.21.23.0, a takie usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Wskazana interpretacja nie dotyczy usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU (...)

2012.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-497/12-2/IGo
     ∟(...) wodorostów, odmulania dna, oczyszczania, umacniania skarp i dna, uzupełniania mas ziemnych wraz z dogęszczaniem, usuwania samosiejek rosnących w korycie rowu wg PKWiU 42.21.23.0 (PKD dział. 42.21.Z) i stosuje 23% stawkę VAT.Wnioskodawca przystąpił do przetargu polegającego na: zakres robót wg SIW2: ręczne wykaszanie porostu ze (...)

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1160/11-4/AA
     ∟(...) Miejskich i Zieleni, prywatnymi osobami lub firmami. Umowy podpisywane są indywidualnie lub w drodze przetargu. W przypadku usług sklasyfikowanych pod PKWiU nr 81.30.10.0 i 42.21.23.0 usługę Zainteresowany wykonuje na podstawie umowy podpisanej np. z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Umowy podpisywane są indywidualnie lub w drodze (...)

2012.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1406/11-3/AD
     ∟(...) Miejskich i Zieleni, prywatnymi osobami lub firmami. Umowy podpisywane są indywidualnie lub w drodze przetargu. W przypadku usług sklasyfikowanych pod PKWiU nr 81.30.10.0 i 42.21.23.0 usługę wykonuje on na podstawie umowy podpisanej np. z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Umowy podpisywane są indywidualnie lub w drodze (...)

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1309/11/KM
     ∟(...) (nie zgadzając się z tym stanowiskiem), iż wymienione we wniosku usługi zostały sklasyfikowane wg klasyfikacji PKWiU z 2008 r. przez urząd statystyczny następująco: 42.21.23.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania (...)

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-448/11-5/JO
     ∟(...) zimowe utrzymanie dróg gminnych,81.30.10.0 koszenie trawników i poboczy dróg,42.11.20.0 równanie dróg gruntowych, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, budowa i remont 42.21.23.0 budowa i remont przepustów drogowych,42.21. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnychW związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy faktury (...)

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-448/11-4/JO
     ∟(...) zimowe utrzymanie dróg gminnych,81.30.10.0 koszenie trawników i poboczy dróg,42.11.20.0 równanie dróg gruntowych, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, budowa i remont 42.21.23.0 budowa i remont przepustów drogowych,42.21. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnychW związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy usługi (...)

1 2

Dołącz do 41803 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj