Interpretacje podatkowe do PKWiU 02.20.13.0
- Drewno okrągłe z drzew tropikalnych

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 02.20.13.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


621/400981 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 02.20.13.0 - Drewno okrągłe z drzew tropikalnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.801.2017.2.BJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą ww. cyt. (...)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.803.2017.1.AJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Z zapisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku dostawę (...)

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.536.2017.2.AS
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów (...)

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.422.2017.1.ISZ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. (...)

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.692.2017.2.OS
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2017.3.IK
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.696.2017.1.BJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Z kolei definicja usług rolniczych zawarta jest w art. 2 pkt 21 ustawy, zgodnie z (...)

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.444.2017.2.AS
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Mając na uwadze wykładnię powyższego przepisu, uznać należy, że gruntem (...)

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.390.2017.2.IT
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów (...)

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.622.2017.2.MK
     ∟(...) innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. (...)

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.315.2017.2.EW
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. (...)

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.316.2017.2.EW
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. (...)

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.513.2017.1.RD
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. W świetle przytoczonych przepisów należy zauważyć, że status podatnika (...)

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.343.2017.3.AR
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.286.2017.2.ZD
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem (...)

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.592.2017.1.AJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się przywołaną definicją działalności rolniczej, organy (...)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.275.2017.2.KC
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Wobec przywołanej wyżej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 (...)

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.380.2017.1.JG
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.462.2017.2.BM
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.439.2017.2.BM
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.279.2017.1.MJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem (...)

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.328.2017.2.MJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter (...)

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.242.2017.2.SS
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów (...)

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.334.2017.2.ALN
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.562.2017.ALN
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.350.2017.1.IK
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych”. Spółka zamierza wydzierżawić przedmiotowe nieruchomości gruntowe z (...)

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.292.2017.1.BS
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. W rezultacie, z przeznaczeniem dzierżawionego gruntu na cele rolnicze mamy do (...)

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.362.2017.1.MW
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych (art. 2 pkt 15 ustawy). Przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w (...)

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.172.2017.2.DC
     ∟(...) i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Trzeba też wskazać, że gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o VAT to (...)

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.286.2017.1.MWJ
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 40306 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj