Interpretacje do przepisu
art. 93a § 5 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


55/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93a § 5 Ordynacji podatkowej

1 2

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.476.2018.1.SM
     ∟Rozliczenia związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.362.2018.3.MR
     ∟Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.270.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy Spółka cywilna ma prawo w miesiącu maju 2018 r. rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7 wspólnika za kwiecień 2018 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.236.2018.2.AKR
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.335.2018.2.AJ
     ∟1. Czy Spółce Komandytowej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów po aporcie, dokumentujących dostawy i usługi świadczone w całości lub w części po aporcie, a wystawionych na Osobę fizyczną? 2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 zostanie uznane za nieprawidłowe, to czy w sytuacji, w której kontrahenci nie skorygują danych nabywcy na takich fakturach, Spółka Komandytowa będzie uprawniona do wystawienia not korygujących?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.175.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania, na mocy art. 89a i art. 89b ustawy o VAT, z tzw. ulgi na złe długi, w odniesieniu do przejętych w ramach aportu ZCP należności z 2016 roku, nie zapłaconych do dziś, przez skorygowanie deklaracji VAT Wnioskodawcy w tych miesiącach 2017 roku, w których przypada 150 dzień po terminie płatności zaległych faktur

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.174.2018.3.KS
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej oraz kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych od budynków na cudzym gruncie stanowiących elementy aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.130.2018.4.DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej - opodatkowanie aportu, korekta podatku naliczonego.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.143.2018.1.AK
     ∟Prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.82.2018.1.PSZ
     ∟Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki Komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.83.2018.1.PSZ
     ∟Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego, do Spółki Komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.864.2017.1.APR
     ∟Zwolnienie od podatku zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.549.2017.1.EN
     ∟Prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4017.5.2017.1.MN
     ∟w zakresie sukcesji praw i obowiązków dotyczących obowiązywania ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych dla osoby fizycznej w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2017.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sukcesji praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej, a odnoszących się do faktur dotyczących okresu sprzed wniesienia aportu.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.401.2017.1.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2017.1.KM
     ∟Prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.303.2017.2.NK
     ∟Wskazanie, czy Spółka komandytowa, do której wniesiono przedsiębiorstwo uprzednio prowadzone przez Spółkę cywilną, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki z deklaracji VAT-7 złożonej przez Spółkę cywilną.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.33.2017.2.LG
     ∟Prawo do zwrotu podatku VAT podróżnym z okresu działalności spółki wniesionej aportem do Wnioskodawcy

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.7.2017.1.LG
     ∟Prawo do „skorzystania” z obrotów spółki z tytułu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem w celu nabycia prawa do procedury TAX FREE

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.192.2016.3.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.180.2016.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.615.2016.2.ZK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych będzie miał prawo w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczyć jako koszt podatkowy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych stanowiących składnik mienia przedsiębiorstwa, które jako aport zostaną przez niego wniesione do spółki jawnej, a które to towary zostały zakupione w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przed datą aportowania przedsiębiorstwa, a wydatki te nie zostały rozliczone przed tą datą w jego jednoosobowej działalności, jako koszt podatkowy?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.863.2016.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych po aporcie na rzecz osoby fizycznej.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.901.2016.1.DG
     ∟w zakresie sukcesji związanej z transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawa do wystawiania faktur korygujących dotyczących zwracanych Towarów sprzedanych przed aportem ZCP

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.73.2016.2.KS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Spółce komandytowej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych po aporcie faktur dokumentujących dostawy i usługi świadczone po aporcie, a wystawionych na Wnioskodawcę.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.687.2016.1.PS
     ∟Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.683.2016.1.RS
     ∟Interpretacja w zakresie wyłączenia z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu remanentu likwidacyjnego.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4518-1/16-2/MM
     ∟w zakresie sukcesji podatkowej

1 2

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj