Interpretacje do przepisu
art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


10318/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2018.1.OS
     ∟Prawo do odliczenia za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.604.2018.1.MT
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.595.2018.2.MK
     ∟zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.644.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (zarówno inwestycyjnych jak i bieżących) związanych z Infrastrukturą za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium: ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT).

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.566.2018.1.TK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego sposobem określenia proporcji, który stosuje Zakład Gospodarki Komunalnej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.721.2018.1.MM
     ∟Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.454.2018.2.JF
     ∟Przechowywanie faktur VAT oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.455.2018.2.JF
     ∟Przechowywanie faktur VAT oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.657.2018.2.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟- stawki podatku, - określenia podstawy opodatkowania oraz - prawa do odliczenia podatku

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.584.2018.1.RSZ
     ∟- zastosowanie 8% stawki do całości robót budowlanych, związanych również z lokalem użytkowym znajdującym się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (pytanie nr 1), - prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług polegających na budowie ww. budynku z faktury wystawionej na część przeznaczoną do działalności gospodarczej (pytanie nr 2), - prawidłowe wystawienie faktury (pytanie nr 3).

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.473.2018.2.JF
     ∟archiwizacja wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.544.2018.2.JN
     ∟Przechowywanie w formie elektronicznej w Systemie X faktur VAT zakupowych, których papierowa forma zostanie zniszczona i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych ww. faktur przechowywanych w formie elektronicznej oraz przechowywanie w formie elektronicznej w Systemie faktur VAT związanych z wydatkami służbowymi pracowników Wnioskodawcy, których papierowa forma zostanie zniszczona i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych ww. faktur przechowywanych w formie elektronicznej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.709.2018.1.JP
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.637.2018.4.JM
     ∟Odliczenie podatku

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.566.2018.1.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację operacji pt.: „Rewitalizacja budynku Domu Ludowego (...)”

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.641.2018.2.JM
     ∟Właściwy prewspółczynnik

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.579.2018.2.AZ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia infrastruktury na rzecz Spółki przez Gminę oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na wytworzenie infrastruktury

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.632.2018.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego do wydatków związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.633.2018.2.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupowych wystawionych w okresie od XII 2015r. do III 2017r., to jest za okres poprzedzający złożenie formularza VAT-R, prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od XII 2015r. do III 2017r. w przypadku gdy od 1 stycznia 2018r.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.602.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium dostarczanej wody.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.641.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie na rzecz Spółki usług przez Odbiorców Towarów.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.642.2018.1.AK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.408.2018.2.GM
     ∟Odliczenie podatku VAT od towarów i usług związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.431.2018.1.TKU
     ∟Opodatkowanie czynności przejęcia potencjału zysku za Wynagrodzeniem oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury dokumentującej to Wynagrodzenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj