Interpretacje do przepisu
art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1262/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.680.2018.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na prace w budynku kościoła.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.618.2018.1.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT i jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „Budowa pomnika pamięci i chwały…”

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.656.2018.1.RD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.611.2018.1.AO
     ∟W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przebudowy dróg gminnych/

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.562.2018.2.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.509.2018.2.AO
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości i prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.618.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związki z realizacją inwestycji.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2018.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.224.2018.1.MS
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.228.2018.1.MPU
     ∟prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.494.2018.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku w związku z ww. czynnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.519.2018.1.MMA
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.694.2018.1.JP
     ∟W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu - przebudowa oraz budowa drogi publicznej

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.666.2018.1.WN
     ∟brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „...”

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.270.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy Spółka cywilna ma prawo w miesiącu maju 2018 r. rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7 wspólnika za kwiecień 2018 r.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.540.2018.1.AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.374.2018.1.WB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.429.2018.2.MK
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.176.2018.2.MS
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów pn.: „…” i pn.: „…”

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.468.2018.1.ISK
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków na realizację projektu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4441-24/13-7/MPE
     ∟W zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.474.2018.1.AO
     ∟w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.329.2018.1.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia, zwrotu.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.430.2018.2.AO
     ∟W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy parkingu.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.407.2018.3.IK
     ∟w zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości zabudowanych, rezygnacji z tego zwolnienia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - PPP2/443-1296/12-7/S/18/KOM
     ∟Korekta z tytułu nieściągalnej wierzytelności, o której mowa w art. 89a i art. 89b ustawy, w sytuacji, gdy dłużnik w czasie dokonywania korekty był w trakcie postępowania upadłościowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj