Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2237/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.465.2019.2.WN
     ∟Zwolnienie od podatku wniesienia aportu w postaci sieci kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.571.2019.2.ASZ
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.696.2019.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „…”

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2019.1.AR
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „…”

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/4512-1-724/15/19-S/AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.550.2019.3.SR
     ∟opodatkowanie stawką 23% aportu infrastruktury do spółki z o.o., oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2019.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.466.2019.2.IK
     ∟opodatkowanie transakcji rozliczenia nakładów, dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.484.2019.1.JKU
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Świadczenia lub Artykuły spożywcze nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby organizacji Spotkań oraz braku opodatkowania zużycia Artykułów spożywczych podczas Spotkań na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.475.2019.2.JM
     ∟1. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku likwidacji środka trwałego. 2. Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży lub zezłomowania środka trwałego lub poszczególnych składników.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.554.2019.1.EJU
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „X”–

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.300.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi organizacji Wydarzeń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz usług dodatkowych wystawianych przez profesjonalnego pośrednika, agencję marketingową/eventową/PR lub przez hotel/pensjonat.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.444.2019.1.PR
     ∟Prawidłowość przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak przechowywanych faktur.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.549.2019.2.SR
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej dokonany przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy aport

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.458.2019.2.MJ
     ∟podleganie opodatkowaniu czynności realizowanych przez Gminę na rzecz mieszkańców dotyczących oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ, zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla świadczenia realizowanego na rzecz mieszkańców, podstawa opodatkowania świadczenia realizowanego przez Gminę na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.431.2019.1.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.468.2019.3.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usług budowlanych dotyczących budynku Przedszkola związanych z realizacją projektu „…..”

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2019.3.ISK
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.524.2019.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.308.2019.3.RMA
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości (brak uznania za przedsiębiorstwo lub zcp, opodatkowanie, prawo do odliczenia).

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.593.2019.1.AR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów poniesionych w ramach projektu pn. „….”

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.511.2019.2.SR
     ∟uznanie świadczonych przez Gminę na rzecz Zakładu usług odpłatnego udostępniania udziału w gruncie, na którym znajduje się oczyszczalnia, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie ww. udziału w gruncie, na którym znajduje się oczyszczalnia

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.417.2019.2.PC
     ∟w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.559.2019.1.MGO
     ∟Prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.588.2019.1.MD
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj