Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1193/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2018.1.OS
     ∟Prawo do odliczenia za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.644.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (zarówno inwestycyjnych jak i bieżących) związanych z Infrastrukturą za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium: ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT).

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.657.2018.2.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.641.2018.2.JM
     ∟Właściwy prewspółczynnik

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.632.2018.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego do wydatków związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.602.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium dostarczanej wody.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.638.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.597.2018.2.JM
     ∟Zastosowanie właściwego prewspółczynnika

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.636.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.523.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „…”, realizowanego przez Gminę

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku realizacją zadania pn. „…”

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.337.2018.2.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.434.2018.1.APR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nabytej na cele działalności gospodarczej.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.451.2018.2.DC
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją oraz stawka podatku VAT w przypadku odpłatnej umowy dzierżawy przedmiotowej Inwestycji.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.458.2018.1.AK
     ∟Odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/443-320/13-5/18/RG
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz przebudową oczyszczalni ścieków

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.391.2018.1.KR
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2018.1.MN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji termomodernizacji budynku użyteczności publicznej

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.370.2018.2.RR
     ∟Sposobu opodatkowania kwoty odszkodowania, której celem jest pokrycie wszystkich roszczeń wynikających z katastrofy budowlanej.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.278.2018.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pod nazwą „(…)” i sposobu określenia proporcji.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.265.2018.2.IT
     ∟Obowiązek odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj