Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


15/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.148.2018.2.MGR
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.246.2017.2.JŁ
     ∟Czy przychody z najmu nieruchomości, które wcześniej były wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, ale zostały z nich wycofane, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowane podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.259.2017.1.NPR
     ∟Czy należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez Nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, lecz od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1064.2016.1.SJ
     ∟Amortyzacja mieszkania jako koszt uzyskania przychodu.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1020.2016.2.JŁ
     ∟Czy Wnioskodawca, po wycofaniu nieruchomości z ewidencji środków trwałych może opodatkować przychody z najmu tej nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.902.2016.2.SJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1037.2016.1.JŁ
     ∟Czy przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości opisanej we wniosku można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli w odpowiednim terminie zawiadomi się o tym Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego?

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-423/15-4/MH
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębny majątek małżonków

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-688/15/MPŁ
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości powinny być przez niego zakwalifikowane do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa), a nie do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku uzyskania przychodów z najmu majątku prywatnego spółce jawnej "X", w której jest On współwłaścicielem, Wnioskodawca może skorzystać z ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, ale tylko od wartości czynszu i bez uwzględniania w podstawie opodatkowaniu dodatkowych kosztów, którymi będzie On obciążał spółkę? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że całość przychodu uzyskanego z tytułu najmu nieruchomości będącej własnością jego i małżonki powinien On rozliczać pod względem podatkowym jako jedyny zobowiązany do tego podatnik? 4. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej prywatnym majątkiem wspólników spółki jawnej i ich małżonek, koszty mediów, podatek od nieruchomości i inne koszty związane z eksploatacją będą kosztami uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą one dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w zysku spółki jawnej?

2015.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-670/15/AK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości powinny być przez niego zakwalifikowane do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa), a nie do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku uzyskania przychodów z najmu majątku prywatnego spółce jawnej "X", w której jest On współwłaścicielem, Wnioskodawca może skorzystać z ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, ale tylko od wartości czynszu i bez uwzględniania w podstawie opodatkowaniu dodatkowych kosztów, którymi będzie On obciążał spółkę? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że całość przychodu uzyskanego z tytułu najmu nieruchomości będącej własnością jego i małżonki powinien On rozliczać pod względem podatkowym jako jedyny zobowiązany do tego podatnik? 4. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej prywatnym majątkiem wspólników spółki jawnej i ich małżonek, koszty mediów, podatek od nieruchomości i inne koszty związane z eksploatacją będą kosztami uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą one dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w zysku spółki jawnej?

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-119/15-4/MD
     ∟Opodatkowanie na zasadach ogólnych najmu prywatnego po wycofaniu środka trwałego z działalności gospodarczej

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-309/15-4/ES
     ∟1. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca postąpił słusznie z prawem nie składając do dnia 20 stycznia 2015 r. oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków w 2015 r.? 2. Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozlicza w 2015 r. przychody ze wspólnego z żoną najmu nieruchomości podatkiem w postaci ryczałtu ewidencjonowanego w wys. 8,5% - jak to czynił w latach poprzednich?

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-32/15/AK
     ∟1) Czy w związku ze złożeniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków w trakcie trwania ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, po ustaniu tej wspólności w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, dochody małżonków z najmu nadal podlegają opodatkowaniu przez jednego z małżonków? 2) Czy wobec złożonego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej w drodze zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami, oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z tego tytułu przez jednego z małżonków wymaga złożenia w następnym roku podatkowym rezygnacji z opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków zgodnie z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku, gdy małżonkowie nie zamierzają w następnym roku podatkowym rozliczać podatku z najmu w całości przez jednego z małżonków?

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-19/15-4/AP
     ∟możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tytułu najmu prywatnego

1

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj