Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11315/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-819/15-2/18/WM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.432.2018.1.WM
     ∟Czy odsetki od kredytu w części przeznaczonego na zobowiązania stacji paliw spółka jawna (91% odsetek kredytu) stanowią koszty uzyskania przychodu spółki jawnej?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki osobowej w trakcie roku podatkowego.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.345.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku PCC przez spółkę jawną.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynajmu nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.362.2018.3.MR
     ∟Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.431.2018.1.WM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.393.2018.1.LZ
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.471.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.437.2018.1.PSZ
     ∟Czy czynsz najmu lub dzierżawy przez spółkę komandytową nieruchomości od Wnioskodawczyni, której przysługują prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania tej nieruchomości i jednocześnie będącej komandytariuszem spółki komandytowej, będzie kosztem uzyskania przychodu przez wspólników spółki komandytowej, w tym Wnioskodawczynię, w takich proporcjach, w jakich każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawczyni, uczestniczy w zysku spółki komandytowej?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.439.2018.1.ES
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.424.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.369.2018.2.MPŁ
     ∟Czy zapis art. 8 ust. 1 i ust 2 pkt 1) PDOF w części stanowiącej, iż rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat wspólnika spółki osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – należy rozumieć w ten sposób, że – jeśli w umowie spółki zostanie określone że Wnioskodawca jako wspólnik uczestniczyć będzie w zysku w wysokości 30% to udział Wnioskodawcy w kosztach spółki również wynosi 30%, jeżeli ponadto w umowie spółki znajdzie się zapis, że Wnioskodawca będzie uczestniczył w stratach w wysokości 50%, to czy w zeznaniu rocznym, powstałą stratę może On rozliczyć w wysokości 50% (a nie 30% tak jak koszty)?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.435.2018.3.DJD
     ∟Skutki podatkowe wycofania środka trwałego (samochodu) z majątku Spółki partnerskiej i nieodpłatnego przekazania go na potrzeby osobiste wspólników Spółki

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.338.2018.2.ES
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem świadectw użytkowych przez spółkę komandytowa w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.339.2018.2.ES
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem świadectw użytkowych przez spółkę komandytowa w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.337.2018.4.ES
     ∟Moment rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem świadectw użytkowych przez spółkę komandytowa w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.420.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych przez Spółkę B na rzecz Spółki A.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.486.2018.1.LS
     ∟Wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową, nie będzie stanowiła dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.442.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.443.2018.1.MJ
     ∟skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.379.2018.2.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części w której spółka nie jest właścicielem prawa)

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.363.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.381.2018.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu pieniężnego w Spółce komandytowej?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.389.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj