Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


408/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.316.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.317.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - opodatkowania przekazanych nieodpłatnie Pakietów I (względnie pojedynczych egzemplarzy), w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, - ustalenia czy w sytuacji gdy Spółka nieodpłatnie przekazuje Pakiet II, to ocenę tego czy jednostkowy koszt wytworzenia/jednostkowa cena nabycia, określona na moment przekazania, przekracza lub nie kwotę 10 zł netto, Spółka winna rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych wyrobów/towarów, składających się na ten Pakiet II, a nie łącznej wartości Pakietu II.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.376.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie przekazania w ramach usługi marketingowej towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości oraz materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych pozbawionych walorów użytkowych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.335.2018.1.JF
     ∟Zastosowania stawki podatku dla opłat początkowych oraz opłat miesięcznych z tytułu świadczenia Nowej Usługi TV, opodatkowania udostępnienia dekodera, prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dekodera oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wnoszonych opłat miesięcznych.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.102.2018.4.AM
     ∟• opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), • braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.835.2017.2.IK
     ∟Czy Spółka winna naliczyć podatek należny od wydawanych rzeczy dystrybutorom (np. od materiałów promocyjno - reklamowych), gdy ci potem dalej wydają te rzeczy innym osobom, przede wszystkim rolnikom, przy różnych okazjach? Czy Spółka powinna naliczyć podatek należny od wydania rzeczy (np. od materiałów promocyjno - reklamowych), zakupionych bezpośrednio przez dystrybutorów i wydawanych przez nich rolnikom lub innym osobom?

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.576.2017.2.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.575.2017.2.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.321.2017.2.MT
     ∟w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz kontrahentów w związku z uznaniem ich za „próbki” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.350.2017.3.AO
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientowi oraz potencjalnemu klientowi opakowania zawierającego wiele sztuk danego Wyrobu, podstawy opodatkowania podatkiem VAT promocyjnej sprzedaży Wyrobów oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT w związku z wytworzeniem lub zakupem Wyrobów

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.705.2017.1.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.706.2017.1.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.380.2017.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów reklamowych, towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.447.2017.1.AO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wydania Kontrahentom Materiałów reklamowych

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.225.2017.1.MK
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania materiałów reklamowo-informacyjnych

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.130.2017.1.WN
     ∟- brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom kartonu (zgrzewki) tego samego produktu lub kanistra 5 litrowego chemii stosowanej do mycia w zmywarkach lub czyszczenia powierzchni z użyciem maszyn myjących, - podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów i produktów z rabatem do 99%

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.95.2017.2.MK
     ∟opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działek określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.96.2017.2.MK
     ∟opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działek określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.239.2017.2.ICz
     ∟Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów i usług na cele promocyjne.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.70.2017.1.APO
     ∟Czy koszt nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów urządzeń, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodów?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.60.2017.1.MP
     ∟w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom, modelkom, blogerkom modowym oraz projektantom i partnerom biznesowym egzemplarzy ubrań do testowania

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.54.2017.3.KO
     ∟W zakresie ustalenia, że w związku z dokonanym odstąpieniem od umów sprzedaży oraz brakiem zwrotnego przekazania towaru na rzecz Kontrahenta (przeniesienia jego posiadania) wobec braku odbioru towaru przez Kontrahenta pomimo kierowanych i ponawianych wezwań po odstąpieniu od umów, Spółka nie jest obowiązana do dokonania korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.58.2017.1.BW
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.61.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.93.2017.1.AZe
     ∟nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.65.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.64.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.958.2016.2.ES
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem tzw. wspólnego gołębnika

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.957.2016.2.ES
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem przez Spółkę z o.o. tzw. wspólnego gołębnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj