Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


172/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.376.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie przekazania w ramach usługi marketingowej towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości oraz materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych pozbawionych walorów użytkowych.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.73.2018.2.NK
     ∟Uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT w sytuacji dodania do niego bezpłatnego magazynu reklamowego i programu telewizyjnego oraz możliwość zastosowania stawki 8% podatku VAT przy sprzedaży tygodnika lokalnego w sytuacji, gdy powierzchnia reklam i ogłoszeń handlowych będzie zajmowała od 33% do 66% powierzchni oraz nakład przekroczy 15.000 egzemplarzy tygodniowo.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.607.2017.1.DG
     ∟W zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania Prezentów o cenie netto do 10 zł, także w opakowaniach zbiorczych.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.604.2017.1.KOM
     ∟Skoro przekazywane przez Wnioskodawcę Prezenty, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekraczają 10 zł – ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.324.2017.1.ISK
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w postaci igieł do wstrzykiwaczy insuliny

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.314.2017.1.KC
     ∟Bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu kontrahentowi (hurtowni lub aptece) produktów dodatkowych, których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.380.2017.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów reklamowych, towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.267.2017.1.OS
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów.

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.200.2017.1.NK
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Towarów promocyjnych, których cena jednostkowa nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł oraz jednorazowego przekazania kontrahentowi większej ilości Towarów, których cena jednostkowa nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł, w opakowaniach zbiorczych, których łączna wartość przekracza 10 zł netto, podstawy opodatkowania dostawy Towarów dokonywanej po cenie promocyjnej (np. 1 zł albo 1 gr) oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych Towarów.

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.28.2017.2.MJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku określenia kwot podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy .

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.239.2017.2.ICz
     ∟Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów i usług na cele promocyjne.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.163.2017.1.ASZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie pendrive`ów z logo Gminy wykorzystywanych w edukacji publicznej oraz wydawanych nieodpłatnie dla osób fizycznych podczas targów biznesowych oraz obowiązek rejestrowania na kasie rejestrującej przekazania do użytkowania pendrive`ów z logo Gminy wychowankom/uczniom jednostek oświatowych podległych Wnioskodawcy oraz osobom fizycznym podczas targów biznesowych

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.58.2017.1.BW
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.61.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.93.2017.1.AZe
     ∟nieodpłatnego przekazania produktów i gadżetów reklamowych.

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.63.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.65.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.64.2017.1.AK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki.

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP3.4512.40.2017.1.JK
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania Produktów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW
     ∟Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie Gadżetów o jednostkowej wartości 10 zł także w przypadku jednorazowego przekazania większej liczby Gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.588.2016.3.MN
     ∟w zakresie - uznania nieodpłatnych świadczeń na rzecz uczestników imprez sportowych opisanych w pkt 1, pkt 2 i pkt 4.2 za działalność gospodarczą, - uznania opisanych we wniosku nagród za prezenty małej wartości, - opodatkowania nieodpłatnego przekazania nagród w związku z organizacją imprez opisanych w pkt 1 i 2, - zastosowania proporcji wskazanej w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w związku z utrzymaniem opisanych we wniosku obiektów, - braku obowiązku opodatkowania zrabatowania wartości ceny biletów, - braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia czynności nieodpłatnego udostępnienia obiektów Wnioskodawcy na rzecz grup zorganizowanych przez placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe z terenu Gminy.

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.763.2016.1.MK
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, w których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania dodatków dołączonych do sprzedawanych książek

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-500/16-2/BW
     ∟- Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla dostawy przygotowanych we własnym zakresie produktów (ciastek, popcornu, porcji oliwek)? - Opodatkowanie podatkiem VAT gratisów wydawanych do ww. produktów.

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-537/16-2/MT
     ∟w zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-538/16-2/MT
     ∟Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 2015 r. Zatem, powołując się na przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia dostawa towarów, tj. Napojów na rzecz pracowników nie będzie także korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należało uznać za nieprawidłowe.

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-383/16-1/MS
     ∟- stwierdzenie czy sprzedaż pakietowa (obejmująca towar podstawowy i towar określony jako gratis) powinna być uznana dla celów rozliczeń VAT jako dwie odrębne transakcje, - opodatkowanie towarów podstawowych i towarów dodatkowych (gratisów).

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-515/16-3/MPe
     ∟W zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów jako gratisy oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia przekazywanych towarów w związku z wykonywaną działalnością

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-267/16/MN
     ∟interpretacja w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania czasopisma w wersji papierowej, braku opodatkowania nieodpłatnego udostępniania czasopisma w wersji on-line oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących czasopisma na podstawie prewspółczynnika z art. 86 ust. 2a i współczynnika z art. 90 ustawy o VAT.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-390/16-2/MMa
     ∟opodatkowanie przekazania prezentów

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj