Interpretacje do przepisu
art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


12544/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2018.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości dzieciom Wnioskodawcy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.793.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach funkcji lidera.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.559.2018.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.527.2018.2.MN
     ∟Brak możliwości wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.502.2018.2.WH
     ∟Opodatkowanie realizowanych świadczeń w ramach umowy konsorcjum.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.409.2018.3.MT
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w działkach

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.469.2018.1.KP
     ∟Opodatkowania przeniesienia do spółki przejmującej wydzielonego zespołu składników majątkowych.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.574.2018.1.JO
     ∟Uznanie czynności udzielenia jednorazowej pożyczki za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zastosowania zwolnienia dla ww. czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.624.2018.1.MD
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy usług zapewnienia miejsca w mieszkaniach chronionych oraz usług tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych, za które pobierana jest opłata

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.507.2018.1.ISK
     ∟Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT oraz prawo do wystawienia faktur na rzecz integratora z tytułu usług świadczonych na podstawie Umowy opodatkowanych podatkiem od gier hazardowych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.531.2018.1.KM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.659.2018.1.RD
     ∟skutki podatkowe w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.571.2018.2.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działki.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.451.2018.2.WB
     ∟Stwierdzenie, czy wycofanie ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce z majątku Przedsiębiorstwa i przeniesienie go do majątku prywatnego będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.630.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.650.2018.1.AGW
     ∟Brak wyłączenia od opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej oraz jej zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.520.2018.2.JC
     ∟Uznanie Gminy za podatnika VAT z tytułu dostawy nieruchomości gruntowej oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla tej dostawy.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.539.2018.2.JO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.585.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu Usług.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.631.2018.2.IK
     ∟podstawa opodatkowania czynności opisanych we wniosku świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.653.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.634.2018.1.SM
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną stosując indywidualnie wyliczony prewspółczynnik

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.572.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.557.2018.1.NF
     ∟Obciążenie kosztami nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj