Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


169/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.83.2018.2.DK
     ∟1. Czy w przytoczonym zdarzeniu przyszłym obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn ? 2. Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki ?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2018.1.LB
     ∟Czy zbycie nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył na mocy umowy darowizny od swojej matki, gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od darowizny?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.207.2017.1.BJ
     ∟1. Czy spłata rat kredytu przez córkę wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego określonego w art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn rodziców (Zainteresowanych)? 2. Czy od rat spłaconego przez córkę kredytu Zainteresowani powinni złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenia SD-Z2?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.163.2017.1.BB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny środków pieniężnych w dwóch transzach.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.162.2017.1.PM
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.182.2017.2.BJ
     ∟1. Czy spłata rat kredytu przez mamę Wnioskodawczyni (która wspólnie z Wnioskodawczynią jest współkredytobiorcą) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawczyni (u drugiego współkredytobiorcy), w sytuacji gdy kredyt został przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawczyni? 2. Czy od rat spłaconego przez mamę kredytu Wnioskodawczyni powinna złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenia SD-Z2?

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.138.2017.2.MD
     ∟Darowizna prawa majątkowego w postaci wierzytelności celem zwolnienia z długu

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.55.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia umów darowizn.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.43.2017.2.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.44.2017.2.AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.47.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.46.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.31.2017.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania od siostry darowizny prawa majątkowego w postaci zwolnienia z długu

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2017.2.MD
     ∟W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.43.2017.1.BB
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego, na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli złoży do urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.64.2017.2.MPU
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę 2 opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki 2 powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.68.2017.2.BB
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę 2 opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki 2 powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.67.2017.2.BJ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę 2 opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki 2 powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.40.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.39.2017.2.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.34.2017.1.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako Obdarowana, jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej w drodze darowizny kwoty pieniędzy będącej przedmiotem darowizny od Darczyńców będących jej biologicznym ojcem, siostrą i bratem oraz dziadkiem?

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.4.2017.2.MCZ
     ∟Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny od brata i nie zgłoszenia ich w urzędzie skarbowym

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.17.2017.2.BJ
     ∟Czy z tytułu darowizny środków pieniężnych od przyrodniego brata Wnioskodawca musi płacić podatek?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.16.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.18.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.5.2017.1.BB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię własności środków pieniężnych darowanych Wnioskodawczyni przez syna, w kwocie przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, że umowa darowizny środków pieniężnych zawarta zostanie w zwykłej formie pisemnej, spełnienie świadczenia darczyńcy nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, zaś w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania przelewu darowanych środków pieniężnych Wnioskodawczyni zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj