Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1126/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.317.2019.2.WM
     ∟Czy właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opisanej usługi jest stawka 8,5%?

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.358.2019.1.KO
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkań

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.367.2019.1.KS
     ∟Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenie wysokości stawki tego ryczałtu właściwej dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz opieki dziennej nad dziećmi

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2019.1.DR
     ∟Czy Wnioskodawczyni może opodatkować przychody z opisanej działalności gospodarczej w formie ryczałtu w stawce 5,5% ?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.309.2019.1.DR
     ∟Ile wynosi stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla usług prowadzonych przez Wnioskodawcę, które opisano wyżej? Czy Wnioskodawca może opodatkować ww. działalność usługową podatkiem 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.194.2019.2.AG
     ∟Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług transportowych, w zakresie przewozów ładunków samochodowym ciężarowym o ładowności przekraczającej 2 tony, będą podlegać opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.267.2019.1.MST
     ∟Ocena możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.248.2019.2.MR
     ∟Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do montażu silosów.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.171.2019.2.IM
     ∟Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług transportowych, w zakresie przewozów ładunków samochodowym ciężarowym o ładowności przekraczającej 2 tony, będą podlegać opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychody ze świadczenia usług transportowych samochodowym ciężarowym o ładowności nie przekraczającej 2 ton (poza usługami obsługi centrali wzywania radio-taxi), będą podlegały opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawki powyższe należy stosować niezależnie od ilości podmiotów, na rzecz których Wnioskodawca będzie świadczył usługi.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.252.2019.2
     ∟Dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.227.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym (Wnioskodawca świadczy usługi drogowego przewozu towarów samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton) prawidłowo została zastosowana stawka ryczałtu w wysokości 5,5% czy powinno się zastosować stawkę w wysokości 8,5%?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.239.2019.2.ES
     ∟W zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.216.2019.2.WM
     ∟Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkować przychody uzyskane ze świadczenia wyżej wymienionych usług?

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - DPP7.8220.37.2017.GFQV
     ∟Jeżeli pobrana od kupującego kwota jest wyższa od opłaty dla przewoźnika, nadwyżka ponad tę opłatę powinna być wykazana w dziennym zestawieniu sprzedaży i opodatkowana 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.285.2019.1.KP
     ∟w zakresie ustalenia stawki ryczałtu dla usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.228.2019.1.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawca jest/będzie uprawiony do stosowania stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.159.2019.2.AK
     ∟Czy osiągnięte przychody ze świadczonych usług jak: malowanie, posadzki, płytki, oblicowanie ścian, tynkowanie, wykończenia można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% czy 5,5%?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.113.2019.3.MST
     ∟Ocena możliwości pomniejszenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o podatek zapłacony przez zleceniodawcę Wnioskodawcy w Holandii.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.136.2019.1.ES
     ∟Dotyczy formy opodatkowania usług w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.251.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.66.2019.2.AA
     ∟Opodatkowanie przychodów – usługi doradcze.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.86.2019.2.MD
     ∟Potwierdzenie prawidłowości stosowania stawek ryczałtu z tytułu świadczenia usług budowlanych i usług hostingowych

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.78.2019.2.MD
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu – podstawa opodatkowania

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.88.2019.1.AG
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura oznaczone symbolem PKWiU 82.11.10.0., mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% przychodów.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.68.2019.1.KF
     ∟Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.105.2019.2.MT
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.22.2019.1.KP
     ∟Dotyczy opodatkowania przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.23.2019.1.IF
     ∟Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi związane z administracyjną obsługą biura oznaczone symbolem PKWiU 82.11.10.0., mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% od przychodów.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.604.2018.2.BO
     ∟skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.16.2019.2.AGR
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów spółki jawnej ryczałtem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj