Interpretacje do przepisu
art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


901/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.370.2019.1.JK2
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.319.2019.4.DW
     ∟Czy przedstawiona umowa podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też opodatkowaniu podlega tylko jej część wskazana w dokumencie oznaczonym jako „faktura” (który, jak wskazano we wniosku nie jest fakturą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie jest tak oznaczony na potrzeby realizacji umowy łączącej strony)?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.358.2019.1.MR
     ∟1. Czy przychód z najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku, stanowi przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT? 2. Czy po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wskazanych we wniosku powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.354.2019.1.MR
     ∟Czy najem 5 mieszkań Wnioskodawca może traktować jako najem prywatny i opodatkować 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.443.2019.3.EC
     ∟W zakresie powstania przychodu w związku z udostępnianiem wolnego miejsca w samochodzie osobowym, innym osobom celem odbycia wspólnej podróży.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.346.2019.1.BK
     ∟Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu może odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku najmu krótkoterminowego?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.438.2019.6
     ∟Przychód z planowanego najmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej będzie mógł być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, natomiast w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 000 zł, wówczas nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 12,5%.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2019.6.KP
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu mieszkalnego.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.402.2019.1.ISL
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.405.2019.2.KP
     ∟W zakresie opodatkowania najmu

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-185/16-2/ŚS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania korepetycji, o których mowa we wniosku oraz sposobu rozliczenia uzyskanych z tego tytułu przychodów (dochodów).

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając dochody z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy opisanej we wniosku, jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.407.2019.2.KS1
     ∟ustalenia źródła przychodu oraz sposobu podziału przychodu ze wspólnego przedsięwzięcia

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.344.2019.4.KP
     ∟Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu najmu Nieruchomości będzie stanowił przychód z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 29 ze zm.) - dalej jako: Ustawa o PIT, a co za tym idzie Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.3.MJ
     ∟Kwalifikacja do odpowiedniego źródła, przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2019.1.KU
     ∟kontynuacjia sposobu rozliczania przychodów uzyskanych z najmu poprzez opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.425.2019.1.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2019.1.DR
     ∟Czy Wnioskodawczyni może opodatkować przychody z opisanej działalności gospodarczej w formie ryczałtu w stawce 5,5% ?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.291.2019.4.MJ
     ∟W zakresie prawidłowości zastosowania art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.360.2019.1.MD
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.354.2019.1.KU
     ∟możliwość opodatkowania przychodów z najmu lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.387.2019.2.KP
     ∟w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów i sposobu opodatkowania

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.288.2019.1.JŁ
     ∟Czy opisane czynności związane z wynajmem jednego lokalu Wnioskodawca może rozliczać podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% jako osoba fizyczna?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.398.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.179.2019.1.GM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.221.2019.2.AA
     ∟Kwalifikacja do źródła przychodów.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.307.2019.2.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj