Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6697/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.422.2018.1.AK
     ∟Czy podatnik może wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego lokale usługowe, które wcześniej wynajmowane były w ramach działalności gospodarczej, a najem ten opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.385.2018.1.AGR
     ∟Rozliczenie przychodów z najmu nieruchomości.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.321.2018.3.AG
     ∟Zryczałtowany podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.404.2018.1.AK
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu, czynsz plus dodatkowe opłaty.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.471.2018.1.RK
     ∟Opodatkowania przychodów z najmu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.316.2018.1.KP
     ∟Czy w związku z tym, że wymienione we wniosku działki zostaną przekwalifikowane z rolnych na budowlane a następnie sprzedane ciążyć będzie na Zainteresowanych obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟Określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu lokali w kamienicy

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.471.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.448.2018.2.AP
     ∟Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. w sytuacji świadczenia usług na rzecz stoczni oraz pełnienia dyrektora ds. marketingu na podstawie stosunku pracy w tej stoczni.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.250.2018.5.MK
     ∟Na skutek dokonania podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię. Ewentualna sprzedaż w przyszłości wydzielonych działek nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.262.2018.2.PS
     ∟Czy sprzedaż w 2018 roku działek rolnych nabytych w 2001 roku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.389.2018.2.KC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego do którego miał prawo spadkodawca

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.351.2018.5.AK
     ∟Czy dochód/przychód powstały ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.450.2018.1.MS
     ∟skutki podatkowe spłaty nabytej wierzytelności

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.401.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.400.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2018.1.KS1
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu lokali użytkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.438.2018.2.RK
     ∟określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES
     ∟Otrzymanie należności po likwidacji działalności gospodarczej.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu/

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP3-1.4011.394.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj