Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


35/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.289.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2018.1.KK
     ∟Rozumienie pojęcia „działalności badawczo-rozwojowej” oraz „działalności twórczej w zakresie programów komputerowych”.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.315.2018.2.GG
     ∟Opodatkowania kosztów programisty

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.312.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.313.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.314.2018.2.RR
     ∟uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących, sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.109.2018.2.ES
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.124.2018.2.RR
     ∟uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe, prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe, możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów materiałów zużywanych w trakcie przeprowadzanych testów nowych/zmodyfikowanych urządzeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 3d) – jest prawidłowe,

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.123.2018.2.RR
     ∟uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe, prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe, możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów materiałów zużywanych w trakcie przeprowadzanych testów nowych/zmodyfikowanych urządzeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 3d) – jest prawidłowe,

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.120.2018.2.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.134.2018.2.MD
     ∟Uznanie działalności za działalność badawczo rozwojowa oraz możliwość skorzystania z ulgi z art. 26e ustawy

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.103.2018.2.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.252.2018.1.AC
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.61.2018.2.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.98.2018.2.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kup- płatnik

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.30.2018.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej w części dotyczącej ustalenia, czy realizowane przez spółkę jawną projekty stanowią/będą stanowić działalność badawczo-rozwojową oraz w części zliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na usługi ekspertów z dziedziny logistyki i magazynowania, IT i analityki biznesowej.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.31.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej w części dotyczącej ustalenia, czy realizowane przez spółkę jawną projekty stanowią/będą stanowić działalność badawczo-rozwojową oraz w części zliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na usługi ekspertów z dziedziny logistyki i magazynowania, IT i analityki biznesowej.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.24.2018.2
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 2. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 3. Czy sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie stałej ceny (fixed price) będzie uprawniał Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.22.2018.2
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 2. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 3. Czy sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie stałej ceny (fixed price) będzie uprawniał Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.12.2018.2.MR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 2. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 3. Czy sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie stałej ceny (fixed price) będzie uprawniał Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.23.2018.2
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 2. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 3. Czy uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży produktów stworzonych w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie uprawniało Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.21.2018.2
     ∟Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? Czy uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży produktów stworzonych w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie uprawniało Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.13.2018.2.MR
     ∟Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? Czy uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży produktów stworzonych w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie uprawniało Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.11.2018.2.MR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 2. (5) Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 3. (6) Czy uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży produktów stworzonych w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie uprawniało Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.382.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.289.2017.2.MR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane do pierwszej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38, w zw. z art. 5a pkt 39 lit. c i art. 5a pkt 40 ustawy o PDOF? 5. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOF umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 26e ustawy o PDOF oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o PDOF, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej, prowadzonej przez Spółkę? 6. Czy sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie stałej ceny (fixed price) będzie uprawniał Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.232.2017.2.ES
     ∟Za koszty kwalifikowane opisane w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT nie można uznać wydatków na zakup usług podwykonawców nabywanych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych, które mogą być zawarte z innymi podmiotami nie będącymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.73.2017.2.ES
     ∟w zakresie ustalenia czy realizowane przez Wnioskodawcę działania będą stanowić działalność badawczo-rozwojową

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.72.2017.2.ES
     ∟1. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Rozwoju mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? 2. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Narzędziowni mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT? 3. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Chemiczny i Medyczny mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 -40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?

1 2

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj