Interpretacje do przepisu
art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2380/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.552.2018.2.ASZ
     ∟- stawki podatku, - określenia podstawy opodatkowania oraz - prawa do odliczenia podatku

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.601.2018.2.MC
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług na rzecz głównego wykonawcy

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.505.2018.1.MT
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla świadczenia usług obsługi szaletów publicznych.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny posiłków wytwarzanych przez placówki prowadzone przez Wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych przez organizacje pożytku publicznego.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.601.2018.1.WN
     ∟uznanie czy Spółka, działając jako podwykonawca, w zakresie usług świadczonych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.554.2018.2.KT
     ∟w zakresie: opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, stawki podatku VAT dla ww. usług oraz otrzymanego dofinansowania, uznania dofinansowania za kwotę brutto, zawierającą podatek VAT, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, określenia podstawy opodatkowania dla ww. usług świadczonych na rzecz mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2018.3.JG
     ∟Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.551.2018.1.PS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz ustalenia czy otrzymaną dotację należy traktować jako całość lub część zapłaty.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.430.2018.3.EK
     ∟Zastosowanie obniżonej stawki podatku do sprzedaży produktów sklasyfikowanych pod PKWiU: 10.61.33.0, 10.52.10.0, 11.07.19.0.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2018.1.EK
     ∟Skutki podatkowe realizacji przez Gminę projektu dotyczącego OZE- opodatkowanie, stawka podatku, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, mechanizm „odwrotnego obciążenia”

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.531.2018.2.AJB
     ∟uznania świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenia kompleksowe, uznania świadczeń kompleksowych wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenie usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy usług kompleksowych w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2,

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.452.2018.2.PG
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawo do odliczenia podatku.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.519.2018.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży dań

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.526.2018.1.EA
     ∟Stawki podatku dla dostawy gotowych do spożycia kanapek (PKWiU 10.89.19.0).

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.348.2018.3.KT
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2018.2.PRP
     ∟braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług na rzecz Generalnego Wykonawcy

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.538.2018.1.RSZ
     ∟opodatkowanie 23% stawką VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.549.2018.1.OS
     ∟zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.541.2018.1.UNR
     ∟stawka podatku VAT dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 33.20

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.546.2018.1.WL
     ∟stawka podatku przy sprzedaży pelletu

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-3-67/15-7/BJ
     ∟Zastosowanie stawki podatku dla dostawy kremu tortowego.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.487.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi montażu instalacji solarnych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.465.2018.1.ASZ
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla usługi odpłatnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Gminę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.378.2018.1.AS
     ∟opodatkowanie kosztów przesyłki/transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą Produktów lub Biletów

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.228.2018.4.MT
     ∟Zastosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT do sprzedaży książki lub broszury z Płytą.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.467.2018.2.KT
     ∟w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.470.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku Gminy do wykazania w deklaracji podatkowej podatku od usługi przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.398.2018.7.KT
     ∟w zakresie: zwolnienia z opodatkowania sprzedaży kryptowaluty w zamian za walutę tradycyjną lub w zamian za inną kryptowalutę, ustalenia miejsca świadczenia usługi polegającej na sprzedaży kryptowaluty, braku obowiązku rejestracji przy użyciu kasy rejestrującej transakcji sprzedaży kryptowaluty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41419 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj