Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


942/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.315.2017.2.BS
     ∟Czy Gmina ma możliwość odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – pn. operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy”

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.337.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.309.2017.2.AP
     ∟Czy czynność sprzedaży w trybie egzekucji sądowej przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.329.2017.2.MJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji mającej na celu przebudowę targowiska.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.369.2017.1.RR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Aktora świadczącego usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.442.2017.2.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu parasolowego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.302.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.371.2017.2.RG
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.276.2017.1.RR
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.350.2017.2.MGO
     ∟Zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.537.2017.1.MJ
     ∟podstawa opodatkowania usług zakupu, dostawy i montażu instalacji solarnych, zestawów fotowoltaicznych i kotłów c.o. opodatkowanie przekazania instalacji solarnych, zestawów fotowoltaicznych i kotłów c.o. na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.325.2017.2.WL
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.342.2017.1.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.201.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.221.2017.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących inwestycji oraz terminu dokonania tego odliczenia.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.111.2017.3.IG
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia od podmiotu trzeciego usług udostępnienia operatorów żurawi wieżowych w celu świadczenia Usług Wynajmu z Obsługą na rzecz Usługobiorców zakładając, iż w ramach usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy, podmiot trzeci zapewnia wyłącznie pracę operatorów tj. bez udostępnienia urządzeń (żurawi wieżowych)? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia od podmiotu trzeciego usług najmu samochodów ciężarowych wraz z obsługą w celu świadczenia Usług Transportowych na rzecz Usługobiorców?

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.221.2017.2.MK
     ∟Prawo do odliczenia.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.209.2017.1.MK
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur „bieżących” i faktur korygujących wystawianych przez Giełdę

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.319.2017.1.MPE
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.313.2017.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.351.2017.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.364.2017.1.ŻR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.197.2017.1.IG
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczoną na rzecz Wnioskodawcy usługą budowlaną

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.225.2017.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-3-57/15-6/KBR
     ∟Czy wniesienie aportu w formie wyżej opisanej nieruchomości na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest czynnością nieopodatkowaną (niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT) w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.153.2017.2.MJ
     ∟Prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji zadania.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.181.2017.2.EK
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości.

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.256.2017.1.RD
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na rzecz Spółki

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.68.2017.2.AKR
     ∟Podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej nieodpłatnego przekazania pendrive’ów w trakcie targów czy dni otwartych oraz dla zwycięzców konkursów organizowanych w trakcie targów czy dni otwartych.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.60.2017.2.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj