Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


148/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.20.2018.3.MSI
     ∟W zakresie skutków podatkowych wpłacenia przez rodziców Wnioskodawcy zaliczki na rzecz dewelopera.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.14.2018.2.KK
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia z długu – nie przybierającego żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.10.2018.1.BJ
     ∟Czy opisana sytuacja pozwala Wnioskodawczyni na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.319.2017.1.AK
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu wykonania polecenia darczyńcy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.64.2017.1.MZ
     ∟Zgodzić się należy z Wnioskodawczynią, że wykonanie opisanego we wniosku polecenia darczyńcy podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Wydając interpretację w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli w zakresie wskazanym przez Wnioskodawczynię - Organ ocenił jedynie jakie skutki podatkowe powstaną na gruncie tej ustawy. Nie może zatem potwierdzić lub zaprzeczyć, że opisane we wniosku nabycie nie podlega regulacjom innych ustaw podatkowych.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2017.2.MSI
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny w gotówce.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.138.2017.2.MD
     ∟Darowizna prawa majątkowego w postaci wierzytelności celem zwolnienia z długu

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.150.2017.1.PM
     ∟Czy darowizna dokonana przez syna na rzecz matki (Wnioskodawczyni) z rachunku synowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pieniądze, które zostały przekazane z konta synowej, wcześniej zostały przelane z rachunku wspólnego małżonków (na wspólny rachunek wpływały pieniądze wypracowane przez jej męża – syna Wnioskodawczyni)?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.130.2017.1.MCZ
     ∟Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.97.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w gotówce

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.84.2017.2.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.92.2017.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił składając druk SD-Z2, czy też zobowiązany jest do złożenia zeznania SD-3 oraz wpłacenia podatku od otrzymanej darowizny?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.63.2017.1.JKu
     ∟Skoro w analizowanej sprawie środki pieniężne zostały przekazane Wnioskodawczyni w formie gotówkowej „z ręki do ręki”, które następnie Wnioskodawczyni sama wpłaciła na swój rachunek bankowy, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.43.2017.1.BB
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego, na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli złoży do urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.34.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania od rodziców darowizny środków pieniężnych na rachunek bankowy żony

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.61.2017.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania od męża darowizny środków pieniężnych

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.5.2017.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.58.2017.1.PM
     ∟Czy darowizna środków pieniężnych dokonana na rzecz Wnioskodawcy przez syna w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy?

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.31.2017.1.MCZ
     ∟Opodatkowanie darowizny środków pieniężnych

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4515.14.2017.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4515.4.2017.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.24.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.16.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.18.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.487.2016.1.MCZ
     ∟nabycie środków pieniężnych w ratach tytułem darowizny

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.473.2016.1.MCZ
     ∟możliwość skorzystać ze zwolnienia z art. 4a psd, w sytuacji udokumentowania przekazania pieniędzy potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych pochodzących z darowizny od żony, dokonanego przez bank bezpośrednio na rachunek sprzedającego nieruchomość.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.493.2016.2.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotowa darowizna będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj