Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


764/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.363.2018.2.MŁ
     ∟Dokumentowanie faktura vat premii oraz zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego oraz prawo do odliczenia.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.365.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2018.3.RR
     ∟Uznania Sprzedającego za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.190.2018.2.MS
     ∟Opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności 1 działki zabudowanej oraz 3 działek niezabudowanych.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.191.2018.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności 1 działki zabudowanej oraz 3 działek niezabudowanych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2018.3.JG
     ∟Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2018.3.KBR
     ∟Uznanie Sprzedającej za podatnika podatku VAT w związku ze zbyciem udziału w Nieruchomości, opodatkowanie podatkiem VAT czynności zbycia ww. udziału oraz prawo do odliczenia podatku VAT przez Kupującego w związku z transakcją nabycia Nieruchomości.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.546.2018.2.MK
     ∟brak zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.553.2018.1.KM
     ∟Możliwość posiadania statusu rolnika ryczałtowego w sytuacji ustalenia prawa do emerytury.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.636.2018.1.OS
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.490.2018.2.OS
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.495.2018.3.UNR
     ∟brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.342.2018.2.ASZ
     ∟dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.322.2018.2.MK
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.150.2018.2.BB
     ∟Czy zakup od rolnika ryczałtowego – który jest zwolniony z podatku od towarów i usług –maszyny rolniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.206.2018.2.KM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.114.2018.1.MK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionego samochodu ciężarowego.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.143.2018.1.KM
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, w sytuacji zmiany statusu dostawcy.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.144.2018.2.KSZ
     ∟Wyłączenia z opodatkowania czynności przekazania gospodarstwa rolnego w drodze darowizny synowi oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego z darowanymi składnikami majątku

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.94.2018.2.AW
     ∟Podleganie sprzedaży udziału niezabudowanej działki oraz obowiązek rejestracji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj