Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


8122/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.503.2018.1.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2018.2.IP
     ∟Podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany nieruchomości, tj. działek nr: 5/2, 61/10, 130/3, 130/4, 10/4, 3/6, 3/13, 4/8, 2/4, 11/4, 12/4, 11/17, 11/26, 11/33, podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany działki nr 1/6, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości niezabudowanych, dla których wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego, tj. działek nr: 61/10, 130/3 i 130/4, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości zabudowanych, tj. działek nr: 11/17, 11/26 i 11/33, dokumentowanie transakcji zamiany działek nr: 61/10, 130/3, 130/4, 11/17, 11/26 i 11/33 oraz dokumentowanie transakcji dostawy działki nr 1/6.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2018.2.MN
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości dzieciom Wnioskodawcy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.559.2018.2.BK
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.383.2018.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania wnoszonego majątku do spółki cywilnej za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy oraz określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesionego do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.494.2018.2.ASZ
     ∟Zwolnienie dostawy lokali

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.300.2018.2.AD
     ∟Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.778.2018.1.AJ
     ∟Aport dwóch nieruchomości, chodnika, dwóch projektów budowlanych i dwóch projektów wykonawczych nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej jego części. W związku z tym podlegać będzie przepisom ustawy jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowić będzie zapłatę zgodnie z zawartą pomiędzy stronami transakcji umową. Aport w całości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku. Przy czym w stosunku do aportu budowli z uwagi na to, ze strony zamierzają skorzystać z opcji opodatkowania nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.608.2018.2.DM
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności handlowo-produkcyjnej, a po jej zaprzestaniu w całości będących przedmiotem najmu i dzierżawy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem nieruchomości nabytej w 2008 r., w związku z tym, że upłynął 10-letni okres korekty licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.554.2018.1.JC
     ∟Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.539.2018.2.JO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości wraz z Budynkiem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2018.2.PM
     ∟Czy zbycie Nieruchomości nie spowoduje po stronie Nabywcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.503.2018.2.KBR
     ∟Prawo do zastosowania do dostawy Działek 2-4 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, prawa do zastosowania do dostawy Działki 1 zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.619.2018.2.MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawo do rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.609.2018.3.MH
     ∟brak opodatkowania dostawy ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu użytkowego

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.500.2018.3.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu użytkowego i możliwości wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.302.2018.2.LB
     ∟Czy przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem do czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.355.2018.4.MS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.545.2018.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.539.2018.2.DM
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.620.2018.1.AK
     ∟Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.390.2018.5.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.545.2018.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy miejsc postojowych znajdujących się w wydzielonych w budynku garażowo-usługowym na kondygnacjach IV-VII.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.276.2018.4.MCZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku oraz budowli i urządzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj