Interpretacje do przepisu
art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


82/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1 2 3

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP
     ∟ustalenie stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0 oraz projektowaniem interfejsów graficznych lub innych - PKWiU 62.01.11.0

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.321.2019.2.MPŁ
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5%?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.333.2019.1.BK
     ∟Czy przychód z działalności usługowej, związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego, wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.317.2019.2.WM
     ∟Czy właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opisanej usługi jest stawka 8,5%?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.315.2019.2.DP
     ∟Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.367.2019.1.KS
     ∟Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenie wysokości stawki tego ryczałtu właściwej dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług opieki nad osobami starszymi oraz opieki dziennej nad dziećmi

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.314.2019.1.AK
     ∟Czy wykonywane w ramach jednoosobowej działalności usługi sklasyfikowane według symbolu PKWiU jako 62.02.30.0 podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.397.2019.3.KP
     ∟W zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.235.2019.2.TW
     ∟Zastosowanie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności wykonywanej pod kodem PKWiU 74.90.19.0.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.241.2019.1.AK
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.285.2019.1.KP
     ∟w zakresie ustalenia stawki ryczałtu dla usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.313.2019.1.MJ
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług pilotowania samolotów oraz usług szkolenia pilotów oraz kandydatów na pilotów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.218.2019.2.IF
     ∟Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychody z działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi pilotowania samolotów. Również usługi nauki pilotażu (szkolenia), Wnioskodawca będzie mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.136.2019.1.ES
     ∟Dotyczy formy opodatkowania usług w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.125.2019.2.MJ
     ∟Działalność prowadzona przez wnioskodawcę znajduje się pod kodem PKD 74.90.Z, czy może być opodatkowana ryczałtem stawką 8,5%?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.66.2019.2.AA
     ∟Opodatkowanie przychodów – usługi doradcze.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.93.2019.1.DR
     ∟Czy Wnioskodawca kwalifikując swoje usługi pod symbolem PKWiU 74.90.Z może od stycznia 2019 r. rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.80.2019.1.AK
     ∟Mając na uwadze, że Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem (PKWIU ex 62.01.1) oraz usług doradczych (PKWIU 62.02), nie instaluje oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz nie zarządza sieciami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - czy słusznym jest wybór opodatkowania w formie ryczałtu wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5% ?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.68.2019.1.KF
     ∟Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.94.2019.1.IF
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.105.2019.2.MT
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.22.2019.1.KP
     ∟Dotyczy opodatkowania przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.37.2019.1.PSZ
     ∟Czy przy działalności gospodarczej takiej, jak opisana w zaistniałym stanie faktycznym w związku z obecnym wykonywaniem usług w zakresie pilotowania samolotów pasażerskich, Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania osiąganych z nich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5%? Czy rozszerzając w przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej o wykonywanie usług pilota-instruktora, które będą polegały na prowadzeniu szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla pilotów i kandydatów na pilotów w celu uzyskania zawodowych certyfikatów i uprawnień, a w szczególności do przeprowadzania szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pilotów już posiadających uprawnienia do pilotowania danego typu samolotu w celu przedłużenia ważności tych uprawnień lub w celu uzyskania uprawnień do pilotowania danego typu samolotu. Wnioskodawca może kontynuować rozliczanie w postaci ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.38.2019.2.MC
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności usługowej.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.623.2018.1.IF
     ∟Uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 – będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.567.2018.1.WM
     ∟Czy działalność którą Wnioskodawca będzie prowadził i usługi które zostały opisane we wniosku pod kodem PKD 74.90.Z (PKWiU 74.90.19.0) mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.335.2018.2.AM
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.85.2018.1.AP
     ∟określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.482.2017.3.MJ
     ∟Skoro zakres czynności jakie Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej (usługi informatyczne) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi uprzednio dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy, to Wnioskodawca może uzyskane przychody z działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych dotyczących projektowania technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych polegające na projektowaniu i konfiguracji interfejsów monitorujących działanie serwerów i urządzeń sieciowych takich jak: routery, switche, access pointy, urządzenia FTTH nadal opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.14.2018.1.WR
     ∟Czy usługa polegająca na utwardzeniu podjazdu i ułożeniu kostki brukowej na posesji, z materiałów powierzonych przez inwestora i na rzecz inwestora, może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj