Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5472/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.409.2018.2.ASZ
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.446.2018.1.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.404.2018.4.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego, zatem Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorzystania z niej w imieniu swojego męża.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.365.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości, po upływie 5 lat od końca roku, w którym doszło do otwarcia spadku.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą na rzecz kopalni udziału w nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.308.2018.2.MK
     ∟Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni w wyniku zniesienia współwłasności nabyła udział 1/2 w prawie w roku 2015, to przychód ze sprzedaży udziału nabytego w tym roku podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.3.MG
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.279.2018.1.KP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia powstanie podatek dochodowy? Czy w przypadku jego powstania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od dochodu kwotę spłaty w wysokości: 67 625 zł, a także kwotę zachowku, której zrzekła się otrzymania – 25 375 zł, a także kwotę 7 000 zł (tj. połowa wartości garażu)?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.401.2018.2.AK
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2017 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem – jak wynika z treści wniosku – wskazane nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, po sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego oraz zostały nabyte przez kupującego w celu powiększenia jego gospodarstwa rolnego. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego do którego miał prawo spadkodawca

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.396.2018.2.AKR
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.441.2018.1.MS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (przeznaczenie przychodu na nabycie lokalu mieszkalnego z przynależną działką, komórką lokatorską i miejscem parkingowym).

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.412.2018.2.ASZ
     ∟koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przekształconego ze spółdzielczego lokatorskiego prawa

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2018.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.393.2018.2.SR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego a chwilowy wynajem nabytego lokalu mieszkalnego

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.419.2018.1.AKR
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego w związku z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni zamieszka, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni będzie posiadała już jeden lokal mieszkalny wykorzystywany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie własnych lecz osoby.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2018.2.EC
     ∟Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.444.2018.1.MJ
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku związanego z wykonaniem zapisu testamentowego.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.401.2018.2.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.400.2018.2.MK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.303.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w następstwie odwołania darowizny.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.384.2018.3.MP
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.379.2018.1.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj