Interpretacje do przepisu
art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4525/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-975/14-4/18/ES
     ∟Ochrona prawna indywidualnej interpretacji

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.338.2018.2.AK
     ∟Forma opodatkowania dla nowo założonej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.424.2018.1.PP
     ∟W zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Luksemburga.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.431.2018.1.WM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.448.2018.2.AP
     ∟Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. w sytuacji świadczenia usług na rzecz stoczni oraz pełnienia dyrektora ds. marketingu na podstawie stosunku pracy w tej stoczni.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.399.2018.1.MS2
     ∟W zakresie możliwości rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.354.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.353.2018.1.KF
     ∟Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów z handlu kryptowalutami, w przypadku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.488.2018.1.KU
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.434.2018.2.KU
     ∟źródło przychodów

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.337.2018.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna – oboje rodzice wykonują władze rodzicielską.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.369.2018.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2018.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES
     ∟Otrzymanie należności po likwidacji działalności gospodarczej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2018.4.WM
     ∟Skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej oraz późniejszej sprzedaży składników majątkowych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.416.2018.1.MT
     ∟Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że o ile powodem wynajęcia przez Wnioskodawcę mieszkania była konieczność świadczenia na rzecz kontrahenta usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a miasto W nie jest miejscem zamieszkania Wnioskodawcy (centrum jego interesów osobistych i gospodarczych), to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniające przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.422.2018.2.AC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.385.2018.2.DS
     ∟skutki podatkowe osiągania dochodów z zagranicy

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.396.2018.2.MM
     ∟Źródło przychodów

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów w związku z uczestnictwem w spółce portugalskiej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2018.2.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.326.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni miała prawo opodatkować swój dochód jako wspólnika Spółki komandytowej podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.332.2018.3.ES
     ∟Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.397.2018.1.GG
     ∟opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej podatkiem liniowym

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.415.2018.1.DJD
     ∟Opodatkowanie w 2017 r. przychodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, po złożonym oświadczeniu o zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj